Posted on

Uluslararası Bilişim Akademi kurulu, “Nur Otan” UDP konferans salonunda (06.06. 2017, 15.00-17.30) olağan toplantısını yaptı. Gündemde yer alan “Uluslararası Elektrik Enerji Sistemi” ve “Bilişim Toplumu Günü” konuları başlığı altında Kazakistan’ın dört bir tarafından gelen bilim adamları ve akademisyenler tarafından bildiriler sunuldu.

Bilimsel etkinlik sonunda akademi tarafından bilimsel alanda katkı ve çalışmalarından dolayı ödül törenine geçildi. Toplantı sonunda da bu yıl akademi üyeliğine kabul edilen ve “akademik” unvanı verilen akademisyenlere diploma ve kimlikleri Akademi Başkanı Aşimov Abdıkappar Aşimoviç tarafından takdim edildi.

Yurtdışından temsilen akademi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ahmet Güngör’e diplomasını takdim eden Başkan kısa bir konuşma yapmak üzere Ahmet Güngör’ü sahneye davet etti.

Konuşmasını İngilizce ve Rusça yapan Ahmet Güngör, “akademik” unvanı üniversitelerde emek veren bir bilim adamı için mesleğinin zirvesi ve  profesörlükten sonraki bir üst unvan olduğunu, kendisini bu unvana layık gören akademi başkanı, yönetüm kurulu ve akademi üyelerine teşekkür etti.

Ahmet Güngör konuşmasına Kazak dili, edebiyat ve kültürü alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek devam etti.


Yaklaşık 26 yıldır Kazak dili ve edebiyatı alanında emek verdiğini, 1992 yılından beri Türkiye’ye gelen Kazak öğrencilere Türkçe öğrettiğini dile getiren Ahmet Güngör özellikle edebiyat alanına değindi.

Türkiye’de ilk kez Abay, Muhtar Awezov ve Jambıl Jabayev’le ilgili özel sayılar yayımladıklarını, Omurzak Atybayev, Kunapiya Alpısbayeva vd. dilci ve edebiyatçıların makalelerini Türkçe’ye çevirdiğini, Rahmankul Berdibayev, Zeki Ahmetov, Abdimalik Nisanbayev, Jangara Dadabayev vd. dilci ve edebiyatçıların makalelerinin Türkçe yayımlanmasına katkılarını dile getirdi.

Ahmet Güngör kendisine layık görülen bu unvanın verildiği günün aynı zamanda küçük kızının, bir önceki günün de kendisinin doğum günü ve 50. yaş günü olduğunu ifade ederken duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür ederek kürsüden ayrıldı.

Ahmet Güngör’ün Uluslararası Bilişim Akademisinde yapmış olduğu konuşmanın İngilizce ve Rusça özet metni

Mr. President of the International Informatization Academy, honorable board members, fellow academics, valued guests and distinguished members of the press

I would like to offer my deepest respects and thank Mr. President, the members of the board of directors and all the employees for the academic diploma and academic affiliation which the International Informatization Academy Presidency honored me with.

As an academic, linguist and literary scholar, my duties and responsibilities towards the academy and Kazakhstan have been doubled with this honorable title.

I have been working in Kazakh language and literature for about 26 years. I have been teaching Turkish to Kazakh students visiting Turkey since 1992.

I prepared special publications on “Abay, Muhtar Awezov and Jambil Jabayev”. I translated the articles of linguistic and literary people such as “Omurzak Atybayev and Kunapiya Alpisbayeva” into Turkish and then published those translations.  I have contributed to the publication of the articles of language and literature writers such as “Rahmankul Berdibayev, Zeki Ahmetov, Abdimalik Nisanbayev, Jangara Dadabayev” in Turkish.

We translated the stories and the two volumes of the novel “Abay Road” by Muhtar Awezov into Turkish with Zeyneş İsmail, a Kazakh language researcher, and published them.

As we all know, in 2017 Kazakhstan will begin to use the Latin alphabet upon the decision of the President of Kazakhstan. After the dissolution of the Soviet Union, in Turkey we initiated the studies on writing articles in Kazakh with Latin letters and teaching Kazakh language to foreigners with Latin alphabet in 1996. In short, what we will do after this moment is much more important than what we have done up to now.

Mr. President and distinguished academics!

Yesterday was my birthday and I turned to 50. So this day has a different meaning and importance for me.

Again, I would like to express my sincere thanks to Mr. President and the board of directors who honored me with the academic membership, and to all honorable guests who came here today.

Уважаемий президент Международной академии информатизации, члены совета, ученые,  и представители прессы

Хочу поблагодарить президента академии, всех сотрудников академии , за это приятное приглашение   за академичский диплом еще раз огромное спасибо.

В свази с этим  как филолог как литературавед как научный сотрудник это огромная ответственность получить диплом в Казахстане.

Двадсать шесть лет как я изучаю. Казакстан, казахский язык и литературу.  1992 года  в Турции я обучаю студентов Казакстана турецскому языку.

Абай, Мухтар Ауэзов, Жамбыл Жабаева издали журналы специальные номера в научных журналах.

Омурзак Айтпаев, Кунапия Алпысбаев таких известных литература вед и языкаведов  их статьи перевели на турецкий язык Рахманкул Бердибаев, Зеки Ахмедов,  Абдималик Нисанбаев, Жангара Дадабаева статьи  известных людей статьи и произведения  перевели и издали.

Насколько знаем по приказу президента Казакстана 2018 году  переходит на латинский  алфавит. Начиная 1996 года мы уже  писали на латинице статьи.   Обучание иностранцев  казахкскому языку начали тоже в этом году.

Уважаемый президент Международной академии и сотрудники академии.Позвольте еще раз вас поблагодарить.

Вчера мне испольнилось 50 лет. Поэтому этот день более

Важный и особенный день в моей жизни.Я стал членом академии.

Haber: ayhaber.com