KAZAK GENEL DİLBİLİM BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

KAZAK GENEL DİLBİLİM BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ[1] (KAZAKİSTAN) Genel Dilbilim Abdirasilov E.K., Dilbilimi Terimlerinin Semantik İlişkileri, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi (Danışman: A. S. Amancolov) A.1999 Abdırahman G.K., L. Soloviyev’in Eserlerinde Türkçe Kökenli Kelimelerin Üslup Fonksiyonları, Filoloji Bilimleri, Doktora tezi özet kitapçığı ( Danışman: G. F. Bulgakova), A.1998 Abilova B.A., Filoloji Öğrencileri İçin Sözlüklerdeki Mesleki Sözvarlığını Sınıflandırma […]

KAZAK GENEL DİLBİLİM BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Devamı