Posted on

Ahmet Güngör’e Bir Profesörlük Unvanı da Kırgızistan’dan

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi  konuk öğretim üyesi Ahmet Güngör’e  Kırgızistan’ın  İ. Arabayev Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesi Senatosu nun 71 no’lu protokol kararıyla Profesörlük unvanı verildi (27.04.2018)

26 yıllık akademisyenlik hayatında AÜ TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisinin Yazı İşleri Müdürü olarak Kırgız dil, edebiyat ve kültürü alanında yazmış ve yayımlamış olduğu onlarca makalesi, yüksek lisans ve doktora sürecinden sonra da Kırgız sineması, tiyatrosu vd.  internet ortamında yazı ve yayınlara katkıları nedeniyle profesörlük unvanına layık görüldü.

Bilindiği üzere Kazakistan’ın Çimkent’teki Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi tarafından  profesörlük ve Kazakistan Uluslararası Bilişim Akademisinden ise  akademik unvanına layık görülen Ahmet Güngör;  Kazakistan ve Kırgızistan’dan kendisine verilen akademik unvanların manevi değerinin kendisi için çok büyük ve önemli olduğunu, Kazak ve Kırgız dil ve edebiyatı alanında yapacağı çalışmalarına güç katacağını, üniversite rektör ve senato üyelerine minnettarlığını  dile getirdi.

İ. Arabayev Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesinden aldığı profesörlük unvanı için Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Komisyonu toplantısında Rektör Yrd. Prof. Dr. Nurlan Hacıhanov tarafından  tebrik edildi.

Ayrıca Kentav Enstitüsü Prof. Dr. Kamalbek Berkimbayev’in başkanlığında Kentav Kütüphanesinde yapılan toplantıda Prof. Dr. Berkimbayev, Ahmet Güngör’ün bu yıl içinde Güney Kazakistan vilayeti ilmeclisindeki yüzden fazla milletvekilinin oy birliğiyle bölge eğitim ve kültürüne katkılarından dolayı “Gramata”yla ödüllendirildiğini, akademisyenlerin başka ülkelerden aldıkları unvan ve başarıların uluslararası değer taşıdığını ve üniversiteye güç kattığını dile getirip Ahmet Güngör’ü başarılarından dolayı tebrik etti.