Posted on

KARTAYEVA AYCAN MARATBEKKIZI[1]

(25.02.1975)

Doğu Kazakistan Bölgesi, Zaydan İlinin Şilikti köyünde doğdu. Filoloji Bilimleri doktorudur (Prof. Dr., 2010). Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun oldu (1996). Mezun olduğu üniversitede yüksek lisansını tamamladı (1998). Yüksek lisansını bitirdikten sonra üniversitenin Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

“Abay’ın Mirası M. Awezov’un Eserlerinde” (“Abay Yolu” Temelinde) adlı teziyle doktorasını (kandidat, 2002), “Abay’la M.Awezov’un Dünyasındaki Manevi Dersler” adlı çalışmasıyla da profesörlük (doktor, 2010) tezini savundu. Aycan Kartayeva, “Abay’la Awezov Eserlerini Okutma Tekonoloji ve Metodolojisi” bağlamında Abayşinaslık ve Muhtarşinaslık alanında nitelik ve nicelik yönünden değerli eserlerle Abay’la M. Awezov eserleri arasındaki geleneksel, yenilikçi yaratıcılığı orta öğretim programlarında ele alıp çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştır.

Kazak edebiyatının mihenk taşları Abay’la M. Awezov’un eserlerindeki yaratıcılık, bedii bütünlük, kökteki manevi derinlik, geleneksel süreklilik ve sayısal niteliği üzerinde duran Karatayeva, önemli ve kayda değer kitap ve makaleler yazmıştır. Edebiyat dünyasının zirvesindeki iki büyük dehanın toplumsal, insani ve sanatkâr özeliklerini edebiyat, estetik ve biçembilimsel kuramlarla araştırıp dünya edebiyatının zirvesindeki eserlerle karşılaştırmalı çalışmalarına devam etmektedir. Her iki sanat ve edebiyat ustasının dünyaya bakışı, estetik anlayışı, düşünce derinliği, manevi yapısı dil zenginlik ve uyumunu ulusal ve uluslararası konferanslara taşımış, bir dizi yayım yapmıştır. Yetmişten fazla bilimsel makale yayımlamıştır.

Halen S. Amancolov Doğu Kazakistan Üniversitesi, Abayşinaslık Araştırma Enstitüsü Müdürü (Öskemen) olarak görevine ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Önemli Eserleri:

  1. Abay’la M. Awezov’un Eserlerini Okutma Metodolojisi, 2001.
  2. Doğu Edebiyatı, Ortak Yazarlar: K.O. Bitibayeva, C.S.Kurmanova,2004.
  3. Kazak Edebiyatında Lisans ve Lisans Bitirme Tezlerinin Yazdırılması, 2005.
  4. Abay Mirası, “Abay Yolu” Romanı Epopesinde, 2005.
  5. Abay’la M. Awezov Yaratıcılığındaki Ahenk, 2007.
  6. Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Bilimsel Araştırma ve Yaratıcılık Usulleri, 2008.
  7. Abay ve M. Awezov’un Manevi Öğretisi ve SanatsalBütünlüğü, 2010.
  8. Abay ve Muhtar Awezov, Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu, Bengü Yayınları, 2020, Ankara.

İletişim Bilgileri: kartaeva2011@mail.ru

[1] Bkz.:Дандай Ысқақұлы, Қазақ Әдебиеттанушылары, Алматы, 2003. s.227-228. ISBN: 978-601-7472-17-7.

“Kazak Dilinin Yıldızları” adlı bölümde, Kazakistan’ın farklı bölge ve üniversitelerinde halen görev yapan Kazak dilci ve edebiyatçıların özgeçmişlerine yer verilecektir. Burada amaç: Türkiye’de Kazak dil ve edebiyatı alanında bilimsel çalışma ve araştırma yapan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki genç akademisyenleri Kazak dilci ve edebiyatçılarla tanıştırmak, ortak proje ve işbirliği yapmalarına katkı sağlamaktır. Merhum dilci ve edebiyatçı Kazak aydınların tanıtımına da ayrıca yer verilecektir.