Posted on

Bu bölümde Türkiye Türkçesi ve diğer Türk lehçelerinin öğretimine yönelik, yazılı, sözlü metinlerin yanısıra film senaryolarına yönelik çalışmalar yer alacaktır.
Amaç: Türk lehçelerinin öğretimine yönelik film senaryo çalışmaları, Türk lehçelerinin öğretimine yönelik değişik yöntem ve  tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlamak, fakültelerdeki Türk dili bölümlerinde okuyan öğrencilerin yanısıra bu işe gönül veren genç akademisyen, araştırma görevlisi ve asistanların dikkatini bu alana çekmektir.
Bağımsız Türk Cumhuriyetleri  (diğer kardeş halklar  da gözetilerek) ve Türkiye Cumhuriyetinde eğitim-öğretime yönelik plan program geliştirme bu alandaki  temel  amaç ve hedefler, Türk Dünyası gençliği ve  eğitim-öğretim kurumlarından  soyutlanamayan bir kavram olarak karşımızda durmaktadır.            Ülkelerarası ortak payda ve değerler nasıl Avrupa insanını bir araya getiriyorsa, Türk halklarının da dil, kültür, sanat ve siyaset alanındaki işbirliğini kaçınılmaz ve inkar edilemez bir zorunluluk haline getirmektedir.
Bu nedenle öncelikle Temel, Orta ve İleri Düzey Türkçe’ye yönelik bir film düşünülmüş olup bunun senaryosu hazırlanmıştır. Söz konusu senaryo diğer Türk lehçelerine uyarlanarak (Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Türkmen Türkçesi vb.) konu bütünlüğü amaçlanmaktadır (Örneğin Ankara Esenboğa’da geçen olaylar ve diyaloglar,  Manas Havaalanında, Aşkabat Havaalanında geçecektir).
Film çekimleri tamamlandıktan sonra Ders ve Alıştırma kitaplarının yanısıra Karşılıklı Lehçeler arası sözlükler hazırlanacaktır.