1967 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sungurlu’da tamamladı. 1990 yılında Gazi Üniversitesine bağlı Gazi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1991-1992 yılında askerlik yükümlülüğünü yerine getirdi. 1992 yılının Ağustos ayında Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezinde Türkçe Okutmanlığı stajı yaptı. Stajını tamamladıktan sonra Kasım 1992’de aynı kuruma bağlı TÖMER’in Samsun Şubesinde kadrolu Türkçe okutmanı ve Türkçe Bölümü Başkanı olarak göreve başladı. 1993 yılının Nisan ayında TC Dış İşleri Bakanlığı aracılığıyla Kazakistanlı diplomatlara Türkçe öğretmek üzere Kazakistan’ın Almatı şehrinde 9 ay süreyle görev yaptı. Almatı’daki görevi esnasında Kazak Dili ve Edebiyatı üzerine araştırmalar yaptı. Görev süresi sona erdikten sonra TÖMER’deki görevine döndü. Daha sonra A.Ü. TÖMER Gaziantep Şubesine tayin edilerek Yabancı Diller Bölüm Başkanı ve Türkçe Okutmanı olarak bir yıl çalıştı.

1994 yılında A.Ü. TÖMER’in Ankara’daki Tunalı Hilmi Şubesinde Türk Lehçeleri Bölümü Başkanı olarak görevlendirildi ve A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce çıkarılan Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisinin Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca A.Ü.TÖMER bünyesinde kurulan Bilimsel Araştırma Kurulu (BİLAK) Başkanlığını yürüttü. Türk Dünyasının önde gelen dilci ve edebiyatçılarının makalelerinin yayımlanmasında: Kazakların ünlü şairi Abay Kunanbayev, JambılJabayev ve yazar Muhtar Awezov, Türkmenlerin ünlü şairi Mahtumkulu, Azerbaycan’ın ünlü şairi Bahtiyar Vahapzâde ve Ali ŞirNevâî gibi Türk Dünyasının dil ve edebiyat ustaları adına özel sayıların çıkarılmasında katkıları oldu.

Ahmet Güngör, Bilimsel çalışmalarını Türkiye Türkçesi’nin öğretimi, Kazakça ve Kırgızca üzerine yoğunlaştırmıştır. Kırgız Milli Devlet Üniversitesinde Kırgız Dilbilimi alanında Yüksek Lisansını (2003), H. Karasayev Bişkek Sosyal Bilimler üniversitesi, Türkoloji Ana Bilim Dalında ‘Kırgızca ve Türkçe’de Hastalık Adlarıyla İlgili Örtmece (Euphemism) Sözler’ (2006) adlı doktora tezini tamamlamıştır.1998-2004 yılları arasında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Modern Diller Yüksek Okulu, Türkçe Hazırlık Sınıfları Koordinatörü olarak görev yaptı. 2004-2005 Öğretim yılından itibaren Modern Diller Yüksek Okulunda ‘Dilbilime Giriş’, ‘Kırgızca’dan Tükçe’ye Sözlü Çeviri Uygulamaları’ ve ‘Kırgızca’dan Türkçe’ye Anında Çeviri Uygulamaları’ derslerini verdi.

2009 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden ayrılarak Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurucu öğretim üyesi olarak görevlendirildi. 2009-2012 yılları arası Sinop Üniversitesinde görev yaptı.

2012 yılında Giresun Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev aldı. Ayrıca GRÜ TÖMER’i kurarak müdürlüğünü yürüttü. 2016-2019 yılları arası Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Hazırlık Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Ahmet Güngör’e Kazakistan’ın Çimkent şehrinde yer alan Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi (Regional Social – Innovational University www.rsiu.kz/ru) tarafından  “Profesör” (26.05.2017), Uluslararası Bilişim Akademisi (International İnformatization Academy, IIA, Kazakistan/Almatı) tarafından “Akademik” unvanına layık görülerek akademi üyeliğine kabul edilmiştir (06.06.2017). Ayrıca Kırgızistan’ın İ. Arabayev Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesi, Senato Meclisi 71 no’lu kararıyla “Fahri Profesörlük” unvanı verilmiştir ( 27.04.2018).

Ahmet Güngör Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesinin kurulmasına yönelik proje çalışmalarına –ekip arkadaşlarıyla- devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Aldığı Akademik Unvanlar

 

Unvanı Aldığı Üniversite veya Kurum

Unvanı Aldığı Tarih

Fahri Profesörlük

İ. Arabayev Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesi

27.04.2018

Akademik

Uluslararası Bilişim Akademisi (International İnformatization Academy, IIA), Almatı/ Kazakistan

06.06.2017

Profesörlük

Bölgesel Sosyal İnovasyon Üniversitesi (Çimkent/Kazakistan)

26.04.2017

Doçentlik

Giresun Üniversitesi

26.10.2015

Doktora

Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi, Kırgız cana Türk Tilindegi Ooruga Baylanıştuu Tergöö Sözdör, (Kırgız ve Türk Dillerinde Hastalık Adlarıyla İlgili Örtmece Sözler, 2006) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Beyşenbay Usubaliyev

2006

Yüksek Lisans

Cusup Balasagun Kırgız Milli Devlet Üniversitesi

Kırgız Cana Türk Tilderinde “Baş” SözünöBaylanıştuu Frazeologizmder, (Kırgız ve Türk Dillerinde “Baş”la İlgili Organ Adlarına Bağlı Deyimler, 2003) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sadbakas Şatmanov

2003

Lisans (Üniversite-Fakülte-Bölüm)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği

1990

Çalıştığı Kurumlar

Çalıştığı Tarihler

Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

2019-

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv. Konuk Öğr. Üy.

2016-2019

Giresun Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2012-2016

Sinop Üniversitesi/ Fen- Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2009-2012

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/ Yabancı DillerYüksek Okulu, Türkiye Türkçesi Öğretimi Hazırlık Sınıfları veMütercim-Tercümanlık Bölümü

1998-2009

Ankara Üniversitesi/ Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)

1992-1998

Akademik Görevler

1. Ankara Üniversitesi / Türkçe ve Yabancıl Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Gaziantep Şubesi, Yab. Dil. Böl. Bşk. (1993-1994)

2. Giresun Üniversitesi / Türkçe ve Yabancıl Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖME) Müdürü (2012-2015)

3.Giresun Üniversitesi, Türkçe Bölüm Bşk., Rektörlük (2013-2015)

4.Giresun Üniversitesi, Fen-Edeb. Fak. Rus Dili ve Edeb. Böl. Bşk. (2013-2015)

5.Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi, Hazırlık Fakültesi Dekanı (2016-2019)

Yönettiği Tezler

Doktora(Ph.D.)

1.

2.

Yüksek Lisans (M.Sc.)

1. Ahmet Çağlayan, İkinci Yeni Şiirinde Örneklerle Oksimoronun Yapısal ve Anlambilimsel Özellikleri, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 07.07.2019

2. Cihat Bıçakçı, Giresun İli Bulancak İlçesinin Yer Adları ve Dil İncelemesi, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 07.07.2019

Verdiği Dersler

1

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Yüksek Lisans Öğrencileri (Güz)

2016-2017 Öğretim Yılı

3

Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkistan / Kazakistan

2

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf), (Bahar), 2016-2017 Öğretim Yılı

3

Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkistan / Kazakistan

3

Çağdaş Türk Dilleri (Güz/Yüksek Lisans)

2017-2018 Öğretim Yılı

3

Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkistan / Kazakistan

4

Yabancı Dil Filolojisinin Çağdaş Kuramları (Bahar/Yüksek Lisans)

3

Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkistan / Kazakistan

5

Yabancı Edebiyatın Güncel Meseleleri (Bahar/Yüksek Lisans), 2017-2018 Öğretim Yılı

3

Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkistan / Kazakistan

6

Çağdaş Türk Lehçeleri (Güz Dönemi), 2018-2019 Öğretim Yılı

3

Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkistan / Kazakistan

7

Çağdaş Yabancı Filoloji Araştırmaları (Bahar Dönemi Y. Lisans Bahar Dönemi),

2018-2019 Öğretim Yılı

3

Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkistan / Kazakistan

8

Yabancı Edebiyatın Güncel Konuları (Bahar Dönemi Y. Lisans Bahar Dönemi),

2018-2019 Öğretim Yılı

3

Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkistan / Kazakistan

           

Sıra No

Dersin Adı

Verildiği Kurum

Verildiği Bölüm

Verildiği Yıl

1.

Osmanlı Türkçesi-I

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Güz,

Lisans

2.

Osmanlı Türkçesi-III

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Güz,

Lisans

3.

Çağdaş Türk Lehçeleri-I

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Güz,

Lisans

4.

Genel Dilbilimi-I

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

5.

Seminer-I

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Güz,

Lisans

6.

Bitirme Tezi

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Güz,

Lisans

7.

Osmanlı Türkçesi-II

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Bahar,

Lisans

8.

Osmanlı Türkçesi-IV

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Bahar,

Lisans

9.

Çağdaş Türk Lehçeleri-II

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Bahar,

Lisans

10.

Genel Dilbilimi-II

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Bahar,

Lisans

11.

Bitirme Tezi

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Bahar,

Lisans

12.

Dış Türkler Edebiyatı

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013-2014, Bahar,

Yüksek Lisans

13.

Yabancılara Türkçe Dersi

A.Ü. TÖMER Samsun Şub.

Türkçe Bölümü

Ekim 1992/ Mart 1993

14.

Kazak Diplomatlara Türkçe Dersi

T.C. Kazakistan Almatı Elçiliği

Alem Dilleri Üniversitesi/ Kazakistan

Nisan 1993/ Ağustos 1993

15.

Yabancılara Türkçe Dersi

A.Ü. TÖMER Gaziantep Şub.

Türkçe Bölümü

Eylül 1993 /Temmuz 1994

16.

Yabancılara Türkçe Dersi

A.Ü.TÖMER Tunalı Hilmi Şub.

Türkçe Bölümü

Temmuz1994/ Ekim 1998

17.

Yabancılara Türkçe Dersi

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Türkçe Koordinatörlüğü

Kasım 1998/ 2003

18.

Dilbilimine Giriş

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2003/ 2004 Güz Bahar

19.

Anlambilim

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2004/2005 Güz Bahar

20.

Kırgızca-Türkçe Metin Çevirileri

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2004/2007 Güz Bahar

21.

Kırgızca-Türkçe Sözlü Anlatım

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2004/2007 Güz Bahar

22.

Kırgızca-Türkçe Anında Çeviri Uygulamaları

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2004/2007 Güz Bahar

23.

Çeviriye Giriş

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2006/2007 Güz Bahar

24.

Görsel ve İşitsel Araçlardan Çeviri

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2006/2007 Güz Bahar

Yürütmüş Olduğu Lisans Tezleri

 1. Kırgız Yazar Beyşebay Usubaliyev’in‘Tütün’ Adlı Hikâyesinin Kırgızca’dan Türkçe’ye Çevirisi, Gülay Osmonova (2005).
 2. Kırgız Yazar Öskön Danikeyev’in‘Kızdın Sırı’ adlı Hikâyesinin Kırgızca’dan Türkçe’ye Çevirisi, Edisa Aydarbekova (2005)

3.Kırgız Yazar Sultan Rayev’in ‘Kün Karmagan Bala’ Adlı Hikâyesinin Kırgızca’dan Türkçe’ye Çevirisi, Burulsun Kaldiyeva, (2005)

 1. Kırgız Yazar Mırza Gaparov’un‘Kızıl Bede’ Adlı Hikâyesinin Kırgızca’dan Türkçe’ye Çevirisi, Kenceke Karagulaova, (2005)
 2. ‘Kırgızca (Omonim) Eşadlılar Sözlüğü’nünTürkiye Türkçesine Çevirisi, Emilbek Cusupov, (2006)
 3. Aman Saspayev’in kısa hikâyelerinin(Kaynana, Boşanma, Çarşaf, Mezarlığa Giden Yolda) Kırgızca’dan Türkçe’ye Çevirisi, Taalaygül Kencebayeva, (2006)
 4. ‘Türkçö-Kırgızça Koş Sözdör (Türkçe İkilemeler)Sözlüğü’nün Kırgızca’ya Çevirisi, Cıldız Mamırova, (2007)
 5. Hüseyin Karasayev’in‘Nakıl Sözdör’ Adlı Kitabının Kırgızca’dan Türkçe’ye Çevirisi, Akmatalı Mambetaliyev, (1-191. sayfa arası, 2007)

9.Haldun Taner’in ‘Keşanlı Ali Destanı’ Adlı Tiyatro Oyununun Türkçe’den Kırgızca’ya Çevirisi, Atırgül Kencekulova, (2007)

 1. Ömer Seyfettin’in(Kaşağı, Forsa, Topuz, Kurumuş Ağaçlar, Diyet, Pembe İncili Kaftan) Hikâyelerinin Türkçe’den Kırgızca’ya Çevirisi, Nadira Ablasova (2007)

11.’Kurtlar Vadisi Irak Senaryosu’nun Türkçe’den Kırgızca’ya Çevirisi, Asel İmankulova (2008)

 1. Türkçe AtasözlerininKırgızca’ya Çevirisi, Kasiyet Baytölöyeva (2008)
 2. Selvi Boylum Al YazmalımAdlı Türk Filminin Türkçe’den Kırgızca’ya Çevirisi,Cazgül Rıspayeva (2008)
 3. Boz SalkınAdlı Kırgız Filminin Kırgızca’dan Türkçe’ye Çevirisi,Gülcar Akmataliyeva (2008)

 

 1. Bilimsel Makaleleri
 2. GÜNGÖR AHMET, (2018),Eserlerinin Perde Arkasındaki Cengiz Aytmatov, Yesevi Üniversitesi Habarşısı, ISSN 2306-7365, No:4 (110), Türkistan/ Kazakistan.
 3. GÜNGÖR AHMET, (2018), Tabunun Derin Yapısı ve Dil Göstergelerine Yansıması, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 84, ISSN:1303-7242, Ankara.
 4. GÜNGÖR AHMET, (2018), Kazakistan’da Türkçe Öğretiminin Dünü, Bugünü Ve Yarını, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE) Sayı: 7/3 2018.
 5. GÜNGÖR AHMET, (2018),“Mен Түймебаевты үлгi тұтамын” (Türkolog, Diplomat Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Hakkında) Reyting Gazetesi, Çimkent/Kazakistan.
 6. GÜNGÖR AHMET, (2018), Түрiк дүниесiнiң дара тұлғасы , (Türkolog, Diplomat Prof. Dr. CanseyitTüymebayev Hakkında) Aymaq Gazetesi, Türkistan/Kazakistan.
 7. Ахмет ГҮНГӨР, Бурхан Умур АТИКОЛ,(2017), Қазақстандағы Латын Әліпбиіне Көшу Кезеңі, Ахмет Яссави университети, Түркология, № 5., Türkistan/ Kazakistan.
 8. GÜNGÖR AHMET,(2014), Kırgızca ve Türkçede Geçmiş Zamanlı Basit Tümcelerde Eşdeğer Yapılar, Turkish Studies (9/6), Ankara, 455-467, Ankara.
 9. GÜNGÖR AHMET,(2014), Kırgızlarda Kartalla Avcılık Geleneği, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (51), 319-339, Erzurum.
 10. GÜNGÖR AHMET,(2002), Фразеологизмдердин айрым бир орчундуу маселелери жөнүндө (Vücut Organlarıyla İlgili Deyimler Çerçevesinde), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 81-101, Bişkek/Kırgızistan.
 11. GÜNGÖR AHMET,(2003), Кыргыз жана түрк тилдериндеги “баш” сөзүнө жана анатомиялык атоолорго байланыштуу фразеологизмдер Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 71-93, Bişkek/Kırgızistan.
 12. GÜNGÖR AHMET,(2005), Кыргыз жана түрк тилдериндеги чечек оорусуна байланыштуу тергөө сөздөр (эвфемизмдер), Cusup Balasagun, Kırgız Milli Devlet Üniversitesi, carçısı, seriya, Bişkek, 1 (3), 185-189, Bişkek/Kırgızistan.
 13. GÜNGÖR AHMET,(2006), Көз оорусуна байланыштуу тергөөлөр, Köz oorusuna baylanıştuu tergöölör, K.Tınıstanov ve K. Karasaev Bişkek Beşeri Bilimler ÜniversitesiKırgız tili cana adabiyatı, Vıpusk BGU, Bişkek, (10), 54-59, Bişkek/Kırgızistan.
 14. GÜNGÖR AHMET, ÇİNAR NAZLICAN, USLU BURCU, ÇİFTÇİ ELÇİN (2014), Sinop Bölgesinde Av ve Avcılık, Karadeniz (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler) Dergisi,(6), 81-93, Ardahan.
 15. GÜNGÖR AHMET,(2006),Tabu- Örtmece (Euphemism) Söz Üzerine, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (29), 69-95, Erzurum.
 16. GÜNGÖR AHMET,(2005),Тергөөлөрдүн жаралуу себеп-өбөлгөлөрү жана семантикалык топтору, K.Tınıstanov Isık Köl (Karakol) Üniversitesi, (9),69-74, Bişkek/Kırgızistan.
 17. GÜNGÖR AHMET,(2006), Кыргыз жана түрк тилиндеги адам аттарына байланыштуу тергөөлөр, Cusup Balasagun, Kırgız Milli Devlet Üniversitesi, carçısı, filologiya, Til taanuu, 1(3), 19-30, Bişkek/Kırgızistan.
 18. GÜNGÖR AHMET,(2014), İkirciklem (Oxymoron) Uyumsuzluğun Uyumu, Karadeniz Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, yıl: 6, sayı: 2, Ardahan.
 19. GÜNGÖR AHMET, UZUN ŞAHBAZ, BATTI BETÜL, TURAN EDA, (2015), Sinop Bölgesi Yılkıları, Karadeniz Araştırmaları (KARAM) Dergisi, sayı:44, Ankara.
 20. GÜNGÖR AHMET, (1996),Түрік тілінің алфавиті және буын үндестігіTürk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (6), Ankara.
 21. GÜNGÖR AHMET, (1996), Jambıl Jabaev’in Destan Sanatı,Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara.
 22. GÜNGÖR AHMET(Мухиттин Гүмүшпен бірге), (1995), Abay’da İz Bırakanlar, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (2), Ankara.
 23. GÜNGÖR AHMET, Kazak Edebiyatının Ölümsüzlük Ateşi: Muhtar Awezov, http//www//gungorname.com
 24. Çeviri Makaleleri
 25. GÜNGÖR AHMET,(1998), Ekimin Kızıl Gülleri, (Prof. Dr.Abdıgani Erkebayev). Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara.
 26. GÜNGÖR AHMET,(1997),Kırgız Masallarından Seçmeler, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara.
 27. GÜNGÖR AHMET, (1995),Kazakistan’da Manas Destanı Araştırmaları (Pof. Dr. Kunapiya Alpısbayev), Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara.
 28. GÜNGÖR AHMET,(2014), Kırgız Terminolojisinin Günümüzdeki Gelişim Süreci (Prof. Dr. Çetin Cumagulov), Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara.
 29. GÜNGÖR AHMET (Rusça’dan Türkçe’ye R. Muhammed Geldiyev’le),(1998),Türk Lehçelerinde Fiillere Gelen Süreklilik Ekleri Sayısının Kısa Bir Süre İçerisinde Azalmasının Nedenleri ve Kullanım Alanlarının Daralması, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara.
 30. GÜNGÖR AHMET (Kazakça’dan Türkçe’ye),(1998),Türk Dillerinde Terimlerin Ortak Kullanılmasının Temel Prensipleri (Prof. Dr. Ömürzak Aytbayulu), Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara.
 31. Yayımlanmış Kitapları
 32. GÜNGÖR AHMET (Asel Cailova Güngör’le),(1998),Türkçe Açıklamalı Kırgız Atasözleri, Engin Yayınevi, Ankara.
 33. GÜNGÖR AHMET,(2010), Beylik (Öykü Kitabı). Betik Kitap Yayın Dağıtım, Ankara.
 34. GÜNGÖR AHMET, (2014),Kırgız Yazılı Basın Dili Ve Çeviri Metinleri Siyasal Yayınevi,Ankara.
 35. GÜNGÖR AHMET, (2018), Kırgızca Deyimler Sözlüğü, Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık, Ankara.

Çeviri Kitapları

 1. GÜNGÖR AHMET (Doç. Dr. Zeyneş İsmail’le),(1996), Jambıl. Ahmet Yesevi Vakfı yayınları-4, Ankara.
 2. GÜNGÖR AHMET (Doç. Dr. Zeyneş İsmail’le), (1997), Abay Yolu – I-II Cilt, Bilig Yayınları,Ankara.
 3. GÜNGÖR AHMET (Doç. Dr. Zeyneş İsmail’le),(1997), Muhtar Awezov, Hikayeler, Bilig Yayınları, Ankara.
 4. GÜNGÖR AHMET (Doç. Dr. Zeyneş İsmail’le), (1997), Muhtar Awezov Hakkında Makaleler, Bilig Yayınları, Ankara.
 5. GÜNGÖR AHMET (Kırgızca’dan Çeviri), 1999), Cengiz Aytmatov’un Dünyası (Abdıldacan Akmataliyev), Atatürk Kültür ve Tarih Kurumu Yayınları,Ankara.
 6. GÜNGÖR AHMET (Doç. Dr. Zeyneş İsmail’le), (1997), Muhtar Awezov, Makaleler. Bilig Yayınları, Ankara.
 7. GÜNGÖR AHMET, (2001), “Acar,” (Povest: Uzun Hikaye, Kasımalı Bayalinov Kırgızca’dan Türkçe’ye). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Süreli Yayınlar Dizisi(1), Bişkek/ Kırgızistan.
 8. GÜNGÖR AHMET (2002). Murat (Hikaye, Kasımalı Bayalinov, Kırgızca’dan Türkçe’ye). http// www.gungorname.com.

 

 1. Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler
 2. GÜNGÖR AHMET, (2018), Türkoloji Temelinde Lehçelerarası Çeviri/Aktarma Sorunları, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü, Türkistan/ Kazakistan.
 3. GÜNGÖR AHMET, (2018), Türkçe ve Kırgızca Eşdeğer ve Yalancı Eşdeğer Deyimler, “Mahmud Zamahşeri, Kaşagarlı Mahmut ve Ali Şir Nevai’nin Dilbilimsel Mirası ve Onun Türk Dilleri Araştırmasındaki Yeri” adlı Uluslararası Sempozyum, Semerkant, Özbekistan.
 4. Ахмет Гүнгөр,Ауезов Б. Н., (2018), Инновационное обучение как форма деятельности в формировании профессиональной культуры будущих педагогов, Вестник кыргызского государственного университета им. И.Арабаев, ISBN 1654-5611, 2, Bişkek/Kırgızistan.
 5. Ахмет Гунгор, Сманов Л.С., Ауезов Б. Н., (2018), Формы и методы формирования профессиональной культуры будущих педагогов в условиях инновационного обучения,Социальный мир человека. — Вып. 8. Материалы VII Международной научно- практической конференции «Человек и мир: миросозидание, конфликт и медиация», 5–7 апреля 2018 года, г. Ижевск / под ред. Н.И. Леонова. — Ижевск: ERGO,İcevsk/Rusya.
 6. GÜNGÖR AHMET, (2018),“Dünden Bugüne Latin Latin Alfabesi Meselesi”, Kazakistan’ın Devlet Pedagoji Üniversitesinde (Taraz),” ManeviAydınlanma;XXIAsır Çağdaş Bilimsel Disiplinlerin Paradigmaları” Adlı Konferans, Taraz/Kazakistan.

http://tarmpu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=2030%3A2018-02-25-19-36-17&catid=34%3A2011-01-10-20-47-55&Itemid=1&lang=kz

 1. GÜNGÖR AHMET, (2018),Muhtar Awezov’un “Abay Yolu” Eserinin Türkçe’ye Çevirisi,” Özbekulı Canıbek Okuuları-2018 Cumhuriyet Konferansı (Tarih Bölümü),Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kültür Merkezi,Türkistan/Kazakistan.
 2. GÜNGÖR AHMET (Alpaslan Karabağ ve Asel Cailova Güngör’le),(2018), “Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde Günümüze Kadar Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi”, Qazaqstannıṅ gılımı men ömiri, Halıqaralıq gılım-Köpşilik Jurnal, No:4 (60). Almatı/ Kazakistan.
 3. GÜNGÖR AHMET, (2017), Kazakistan’da Latin Alfabesine Geçiş Süreci, Ş. Esenov Devlet Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi, Aktav/Kazakistan http://kguti.kz/ru/novosti-i-meropriyatiya/917-vstrecha-s-professorom-universiteta-giresun-turkiya.html
 4. GÜNGÖR AHMET,(2017),“Kazakistan’ın Latin Alfabesine Geçiş Süreci”, Kazakistan’ın Aktav şehri valiliği himayesinde, “Kakistan’ın Latin Alfabesine Geçişinde Alfabe Sorunları” adlı uluslararası konferansta bildiri olarak sunulmuştur, Aktav/Kazakistan.
 5. GÜNGÖR AHMET, (2017), Muhtar Awezov’un Abay Yolu Romanının Türkiye Türkçesine Çevirisinde Etno Kültürel Unsurlar, International Humanitarian- Technical University, The Materials of International Scientefic and Practical Conference By Theme Related Science, Education and Practice, Çhimkent, Kazakstan.
 6. GÜNGÖR AHMET, (2017), Uluslararası Ahmet Yesevi Türk- Kazak Üniversitesinde Türkçenin Yabancı dil Olarak Öğretim Programı,Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі оқу-әдістемелік бірлестігі мәжілісінің БАҒДАРЛАМАСЫ,А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Türkistan/Kazakistan.
 7. GÜNGÖR AHMET,(2016), Muhtar Awezov ve Cengiz Aytmatov’un Hikayelerinde Kadın Karakterler, (2016), Мұхтар Әуезов пен Шыңғыс Айтматов әңгімелеріндегі әйел образы, Айтматов окуулары-2016, 12-13 желтоқсан, Бішкек, Қырғызстан.Aytmatov’s Reading-2016, Material’s of International scientefic-practical conference Bişkek/Kırgızistan.
 8. GÜNGÖR AHMET, (2016),Muhtar Awezov’un Türk Dünyasına Yansımaları, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kütüphanesi, Konferans Salonu (Мұхтар Әуезовтің түркі әлеміне әсері), А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Türkistan/Kazakistan.
 9. GÜNGÖR AHMET,(2008), Lehçelerarası Çeviride Örtmece (Euphemism) Sözler, (Kırgızca-Türkçe Bağlamında). 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Tam metin bildiri), İzmir.
 10. GÜNGÖR AHMET, (2004), Kırgızca-Türkçe Hastalıkla İlgili Tabu- Örtmece (Euphemism) Sözler, (Çıban Hastalığı Çerçevesinde.) I. Arabayev Atındagı Kırgız Mamlekettiik Pedagogikalık Universiteti, Kırgız Mamlekettüülügünün 2200 Cıldıgına Karata, ‘Til tagdırı, el tagdırı, El aralık ilimiy konferantsiya (Tam metin bildiri). Bişkek/Kırgızistan.
 11. GÜNGÖR AHMET, (1996), Kırgızistan İlkokullarındaki Ana Dili Ders Kitaplarının İncelenmesi, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye’de Ana Dili Eğitimi Sempozyumu, A.Ü. TÖMER, Ankara.

 

 1. Ulusal ve Uluslararası Aldığı Ödüller
 2. BİLAK (Bilimsel Araştırma Kurulu) Başkanı olarak yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle AÜ TÖMER “Başarı Plaketi” 1996.
 3. Kazak yazar Muhtar Awezow adına çıkan Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Özel sayısına katkıları nedeniyle AÜ TÖMER “Başarı Plaketi” 1997.
 4. Türkmen şair Mahdumkulu adına çıkan Türk Lehçeleri ve Edebiyatı özel sayısına katkıları nedeniyle Türkmenistan Elçiliği tarafından verilen Teşekkür Plaketi 1998.
 5. Sinop’ta düzenlenen Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresine yaptığı katkılar nedeniyle KATUDER (Karadeniz Kültür Varlıklarını Koruma ve Turizm Derneği) tarafından “Teşekkür Plaketi” 2011.
 6. Bölgesel Sosyal İnovasyon Üniversitesi(Regional Social-Innovational University www.rsiu.kz/ru) tarafından verilen “Profesör” unvanı (“Muhtar Awezov”,“Hoca Ahmet Yesevî Öğretisi ve Türk Dünyası”,“Türk Dilinin Tarihî Gelişimi”,“Türkiye-Kazakistan İlişkileri” konularında konferanslar ve dersler -İnternet aracılığı ile online verilen dersler de dahil- verdiği için, Çimkent/ Kazakistan, 26.04.2017.
 7. Uluslararası Bilişim Akademisi (International İnformatization Academy, IIA, Kazakistan/Almatı) tarafından “Akademik” unvanı (06.06.2017).
 8. Kazakistan’ın Bağımsızlık Yıldönümü münasebetiyle 25. Akademik Hizmet Yılı Madalya ve Takdir Belgesi, Uluslararası Ahmet Yesevi Türk- Kazak Üniversitesi, Türkistan/Kazakistan, 15.12.2017.
 9. Güney Kazakistan Bölge Valiliği İl Meslisi Kurulunca: bölgeye, kültürel, siyasi ve ekonomik alandaki katkıları nedeniyle Gramata ödülü, Çimkent/ Kazakistan, (Şubat 2018)
 10. İ. Arabayev Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesi, Senato Meclisi 71 no’lu kararıyla Fahri Profesörlük unvanı, Bişkek/ Kırgızistan, 27.04.2018.

 

Bildiği Diller

İngilizce

IELTS: 4.5 (YDS Eşdeğerliği 65)

Rusça

Orta Düzey ( okuyup yazabilecek ve sözlük kullanarak çeviri yapabilecek düzeyde)

Arapça

Orta Düzey

Lehçeler

Kazakça, Kırgızca

İleri Düzey (Kırgızca ve Kazakça ders anlatabilecek düzeyde)

Özbekçe, Uygurca, Azerice, Tatarca

Orta Düzey

Projeler:

 1. Kırgızlar’da Kartalla Avcılık Geleneği (Tamamlandı)
 2. Kırgızca Deyimler Sözlüğü (Tamamlandı)
 3. Kazakça Deyimler Sözlüğü (Çalışmalar devam ediyor)
 4. Kırgızca’dan Türkçe’ye Metin Çevirileri (Tamamlandı)
 5. KazakTiyatrosu Piyeslerinden Seçmeler (Çalışmalar devam ediyor)
 6. Kırgız Tiyatrosu Piyeslerinden Seçmeler (Çalışmalar devam ediyor)
 7. Yabancılara Türk Lehçeleri Öğretimi;Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız  Türkçesi, Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi, Türkmen Türkçesi, (Çalışmalar devam etmektedir)
 8. Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi (Kuruluş aşamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.