GÜNGÖRNAME

UDDÜ

AHMET GÜNGÖR - gungorname.com
SEMERKAND'DA KONFERANS PDF Yazdır e-Posta

Mahmud Zamahşeri,  Kaşgarlı Mahmut ve Ali Şir Nevai’nin Dilbilimsel Mirası ve Onun Türk Dillerinin Türk Dillerinin Araştırılmasındaki Rolleri Adlı Uluslararası Sempozyum (8-11/11/2018, Semerkand, Özbekistan)

Prof. Dr. Ahmet Güngör, Özbekistan’ın Semerkand şehrinde düzenlenen “Mahmud Zamahşeri, Kaşgarlı Mahmut ve Ali Şir Nevai’nin Dilbilimsel Mirası ve  Türk Dillerinin Araştırılmasındaki Rolleri” adlı uluslararası sempozyuma katıldı. Semerkand Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı sempozyuma Kazakistan,  Kırgızistan’ın yanı sıra Özbekistan’ın de-ğişik bölge ve üniversitelerinden gelen akademisyenler bildirilerini sundular. Ahmet Güngör, sempozyumun açılışında Özbekistan’da bulunmaktan memnun olduğunu dile getirip Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi Ömer Küçükmehmetoğlu ve Halil Çetin’le geldiklerini, üniversite rektörü Prof. Dr. Bolotbek Abdırasulov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın selamlarını ilettikten sonra Semerkand Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rustam İbragimoviç Kalmuradov’a “Yesevi Hikmetleri” adlı kitabı takdim etti.

Prof. Dr. Ah-met Güngör, “Türkçe ve Kırgızca Eşdeğer ve Yalancı Eşdeğer Deyimler” adlı bildirisini sunduktan sonra Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Colubay Eltazarov’u üniversite heyeti olarak ziyaret ettiler. Semerkand Devlet Üniversitesinin misafirperverliği karşısında teşekkürlerini dile getiren Ahmet Yesevi Üniversitesi heyeti, daha sonra rektör Rustam İbragimoviç Kalmuradov’u ziyaret ettiler.

Bir gün sonra Nevai şehrine gidilerek Nevai Üniversitesindeki konferansa katılmak üzere yola çıkıldı. Konuk heyeti, samimi ve içten karşılaya  Nevai Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Sh.S. Sirajdinov,  akabinde  üniversite öğrencilerine konferans vermek üzere heyeti konferans salonuna davet etti. Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından heyet onuruna  konser verildi.

Konferanstan sonra Buhara şehrine gidildi. Buhara’nın eşsiz, tarihi yerleri gezildikten sonra Türkistan’a dönüldü.

 
TÜRKOLOJİ TEMELİNDE LEHÇELERARASI ÇEVİRİ/AKTARMA SORUNLARI PDF Yazdır e-Posta

TÜRKOLOJİ TEMELİNDE
LEHÇELERARASI ÇEVİRİ/AKTARMA SORUNLARI

21.10.2018

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkoloji Yuvarlak Masa Toplantıları” kapsamında Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör “Türkoloji Temelinde Lehçelerarası Çeviri/ Aktarma Sorunları” konulu konferans verdi.

Konferans Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinde 23 Ekim 2018 Salı günü saat 17.00’de başlayıp yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıya Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, AYÜ Hazırlık Fakültesi Türk Dili Öğretim Görevlileri, Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu,  AYÜ lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de katıldı.

Kazakça’dan Türkçe’ye yapılan edebi çeviriler hakkında ayrıntılı bilgi veren Güngör, Kazak edebiyatının mihenk taşlarından biri olan “Abay Yolu” romanının Türkçe’ye çeviri serüvenini örnekler vererek anlattı. Romanda geçen sözcük, kalıp sözlerin karşılıklarını bulmak için bazen günlerce çalıştıklarını, yazılı-görsel kaynakları taradıklarını dile getirdi. Çevirideki kültürel unsurlara çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti (boz evle ilgili terimler, kerege, uwıq vd.)

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı TEDA Projesi kapsamında Kazakça’dan Türkçe’ye  birçok eserin çevrilebileceğini, bu konuda uzmanlaşmış hocalarımızın Kültür Bakanlığına  eserler listesi hazırlayarak  sunmaları gerektiğini dile getirdi.

 

 
İ.ARABAYEV'DEN PROFESÖRLÜK UNVANI PDF Yazdır e-Posta

Ahmet Güngör’e Bir Profesörlük Unvanı da Kırgızistan’dan

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi  konuk öğretim üyesi Ahmet Güngör’e  Kırgızistan’ın  İ. Arabayev Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesi Senatosu nun 71 no’lu protokol kararıyla Profesörlük unvanı verildi (27.04.2018)

26 yıllık akademisyenlik hayatında AÜ TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisinin Yazı İşleri Müdürü olarak Kırgız dil, edebiyat ve kültürü alanında yazmış ve yayımlamış olduğu onlarca makalesi, yüksek lisans ve doktora sürecinden sonra da Kırgız sineması, tiyatrosu vd.  internet ortamında yazı ve yayınlara katkıları nedeniyle profesörlük unvanına layık görüldü.

Bilindiği üzere Kazakistan’ın Çimkent’teki Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi tarafından  profesörlük ve Kazakistan Uluslararası Bilişim Akademisinden ise  akademik unvanına layık görülen Ahmet Güngör;  Kazakistan ve Kırgızistan’dan kendisine verilen akademik unvanların manevi değerinin kendisi için çok büyük ve önemli olduğunu, Kazak ve Kırgız dil ve edebiyatı alanında yapacağı çalışmalarına güç katacağını, üniversite rektör ve senato üyelerine minnettarlığını  dile getirdi.

İ. Arabayev Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesinden aldığı profesörlük unvanı için Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Komisyonu toplantısında Rektör Yrd. Prof. Dr. Nurlan Hacıhanov tarafından  tebrik edildi.

Ayrıca Kentav Enstitüsü Prof. Dr. Kamalbek Berkimbayev’in başkanlığında Kentav Kütüphanesinde yapılan toplantıda Prof. Dr. Berkimbayev, Ahmet Güngör’ün bu yıl içinde Güney Kazakistan vilayeti ilmeclisindeki yüzden fazla milletvekilinin oy birliğiyle bölge eğitim ve kültürüne katkılarından dolayı “Gramata”yla ödüllendirildiğini, akademisyenlerin başka ülkelerden aldıkları unvan ve başarıların uluslararası değer taşıdığını ve üniversiteye güç kattığını dile getirip Ahmet Güngör’ü başarılarından dolayı tebrik etti.

 

 

 
Kazakistan’ın Devlet Pedagoji Üniversitesinde Sempozyum yapıldı PDF Yazdır e-Posta

Kazakistan’ın Devlet Pedagoji Üniversitesinde (Taraz),” Manevi Aydınlanma; XXI. Asır Çağdaş Bilimsel Disiplinlerin Paradigmaları” Adlı Konferans Gerçekleştirildi

23.02.2018 tarihinde Üniversitenin konferans salonunda  dünyanın değişik ülkelerinden gelen katılımcılar bildirilerini sundular.

Prof. Dr. Mekemtas Mırzahmetulı (Abay Üniversitesi), Douglas Aaron Dawist, (Farmingham Üniversitesi, ABD), Prof. Dr. Enver Kapağan Karabük Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Güngör, Giresun Üniversitesi (Türkiye), Prof. Dr. B. Turgunbayeva Abay Üniversitesi, Dr. Serdar Dağıstan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Doç.Dr. C. Agabekova’nın bildirileri konferansa gelen öğrenci, akademisyenler tarafından ilgiyle izlendi.

Ahmet Güngör, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Kazak halkının Latin alfabesi konusunda engin deneyimleri olduğuna değindi. Türkçe’deki şapkalı â ve geniz ñ’ sinin alfabede yer alması gerektiğini dile getirirken bir sesin tek bir harfle karşılanmasının yararı üzerinde durdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev’in en son onayladığı alfabede  ş ve ç (ш=sh ve ç=ch) seslerinin iki harfle verilmesinin Kazakçanın ana dili ve yabancı dil olarak öğretiminde ne gibi sıkıntılara yol açacağına dair somut örnekler vererek gösterdi.

Kusursuz, ideal bir Latin alfabesinin her şeyden önce Kazaklar için elzem olduğuna değinen Güngör, alfabe konusunda çalışmaların devam etmesinde yarar olacağını dile getirdi.

 

 
Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi Konferans PDF Yazdır e-Posta

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті

Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің қабырғасында «Рухани жаңғыру: ХХІ ғасырдағы заманауи білім беру кеңістігінің парадигмалары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция  өтті.

Конференция жұмысына Алматы қаласы, Абай атындағы ҚазҰПУ, «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығының қызметкері, ф.ғ.д., профессор М.Мырзахметұлы, АҚШ, Фрамингам университеті, ағылшын тілінің маманы Дуглас Аарон Дэвист, Түркия Республикасынан Карабюк университетінің профессоры Капаган Енвер мен Гиресун университетінің PhD, профессор Ахмет Гүнгөр, Алматы қаласы, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры, ф.ғ.д. Б.Тұрғынбаева, Түркістан қаласы, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Түркология ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері С.Дағыстан, Назарбаев Университеті, Филология ғылымдарының кандидаты, ассистент профессор Ж.Ағабекова, Астана қаласы, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, ф.ғ.д. А.Ә.Үсен және ЖОО ғалымдары қатысты.

ТарМПУ барлық материалдық-техникалық және кадрлық база, ғылым қоры гранттарына қатысу нәтижелері бойынша тәжірибесі бар оқу орны болып табылады. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың дәстүрлі жолдауында еліміздегі педагогикалық оқу орындарының алдына тың стратегиялық бағыт-орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшуді тездететін мұғалім даярлау міндетін қойған болатын.

Сондықтан ТарМПУ-да шығармашылық қабілеті жоғары деңгейдегі, оқыту мен тәрбиелеудің, психологиялық-педагогикалық, жаңа  инновациялық әдістерін меңгерген, ескі қағидалардан бас тартып, нақты тәжірибеде, педагогикалық үрдісті өздігінше жүзеге асыра алатын жаңа тұрпатты мұғалімді даярлау міндеттері жүзеге асырылуда.

Конференцияның негізгі мақсаты «Болашаққа бағдар-жаһандану үрдісіндегі латын әліпбиі», «Қазақстандағы заманауи білім беру жүйесін модернизациялау бағыттары» және «ХХІ ғасыр білім беру кеңістігін ұлттық код негізінде жаңғырту проблемалары» тақырыбында жүйеленген ғылыми - әдістемелік мәселелер көтерілді. Конференцияға қатысушылар рухани жаңғыру бағытында ұлттық сананы қалыптастыру, ұлттық код аясындағы қазақстандық білім беру моделін құру; оны жаһандық өредегі бренд санатында үйлестіру жолдарын қарастыру, ғылым мен білім беру кеңістігінің парадигмаларын жаңғырту;  латын әліпбиінің маңызы мен қажеттілігін көпшілікке насихаттау және латын әліпбиінде іс жүргізуді жолға қою, т.б.  мәселелер бойынша жоғары оқу орындары мен жалпы білім беру мекемелеріндегі жаңаша ойлайтын заманауи ұстаздар мен ғалымдар арасында ой бөлісті. Конференцияда қаралған мәселелер бойынша нақты тұжырымдар жасалынып, бірқатар шешімдер қабылданды.

http://tarmpu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=2030%3A2018-02-25-19-36-17&catid=34%3A2011-01-10-20-47-55&Itemid=1&lang=kz


 


 

 
« BaşlatÖnceki1234SonrakiSon »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Türkçe Öğretimi

İSTATİSTİKLER

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün111
mod_vvisit_counterDün144
mod_vvisit_counterBu Hafta769
mod_vvisit_counterGeçen Hafta1654
mod_vvisit_counterBu Ay769
mod_vvisit_counterGeçen Ay7592
mod_vvisit_counterToplam633140

IP Numaranız: 3.238.186.43
home search