Posted on

Askar Tursunov,  1928 yılında  Çüy  Bölgesinin   Kegeti Köyünde  doğdu. İlk  ve  orta öğrenimini  tamamladıktan sonra  1943-1947 yılları arası Kırgız Devlet Pedagoji Enstitüsü,   Kırgız  Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gördü. 1947 yılının Eylül ayından başlayarak  1957 yılının Temmuz ayına kadar Oş Pedagoji Enstitüsünde Kırgız Dili öğretmenliği, Baş öğretmenlik, Kırgız Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü.

1957 yılının Temmuz  ayında Bilimler Akademisi  Dil  ve Edebiyat  Enstitüsüne yardımcı araştırma görevlisi olarak atandı. 1958 yılının Eylül ayında doktora tezini savundu. 1960 yılının Haziran ayından başlayarak Dil ve Edebiyat Enstitüsünde baş araştırma görevlisi, 1962 yılının Şubat ayından  1978 yılının Şubat ayına kadar Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü Müdürlüğü, 1978-1979 yılı  Milli Eğitim Başkanlığı, 1979 yılından 1986 yılına kadar  Yüksek ve Orta Mesleki  Eğitim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 29 Eylül 1989 yılında bu görevlerden ayrıldı. 1986 yılının  Ekim ayından başlayarak günümüze kadar Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsünde baş araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

23 Eylül -12 Ekim arası Moğolistan’a devlet heyeti başkanı, 3 Kasım-12 Kasım günleri arası 1983 yılında Mozambik ziyaretinde  Kırgız Dostluk Birliği Heyeti Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca  22 Temmuz -31Temmuz tarihleri arası 1984 yılı Küba’ya yapılan resmi ziyarette Sovyet – Küba Dostluğu Birliği heyetinde görev aldı. Evli ve  beş çocuk babasıdır. Askar Tursunov, çalışmalarını genellikle Kırgızcanın öğretimi alanına yönlendirmiştir. Bu konuda yayınlanmış olan eserleri şunlardır:  

Bilimsel Çalışma ve Makaleleri

 1. Kırgız Dilinde  Ekler,  Öğretmene Yardım Dergisi(1954)
 2. Kırgız Dilinde  Zarf Fiil, Bilimler Akademisi Çalışmaları (1957)
 3. Zarf Fiil  Ve Basit Cümledeki  İşlevleri, Öğretmene Yardım Dergisi №5 (1957)
 4. Bileşik Cümlelerde Zarf Fiilin İşlevleri, Öğretmene Yardım Dergisi, №6 (1957)
 5. Fiil Zamanının Oluşmasındaki Zarf Fiil Biçimlerinin Önemi, Öğretmene Yardım Dergisi(1957)№11
 6. Fiil Sıygası Terkipleri, Öğretmene Yardım Dergisi, №2 (1958)
 7. Kırgızcada Basit Cümledeki Noktalama İşaretleri, Bilimler Akademisi Yenilikleri(1960)
 8. Komunist Partisinin 22.Kongresi ve Enstitünün Dilbilim Sektörlerinin Görevleri, Bilimler Akademisi Yenilikleri(1964)
 9. Kırgızcadaki İsim Halleri, Makaleler Antolojisi(1965)
 10. Kırgızcadaki Fiil Zamanının Kategorileri, Türk Dillerinde Fiil Zamanı İle Kipleri Kategorileri Konusunda Sorunlar, Bakü (1968)
 11. Edebi Kırgızcanın Üslup Türleri, Bilimler Akademisi Yenilikleri(1969)
 12. Kırgız Dilbilimi, Lenin Ve Kırgızistan’da Bilim Antolojisi(1970)
 13. Kırgız Dilinin  Noktalamasıyla İlgili Bazı Meseleler, Kırgız Dili Ve Edebiyatı Derslerin Verilmesinin  İyileştirilmesi Konusunda Bilimsel Konferansları Sonucu Materyaller(1970)
 14. Tamlama,Kelimelerin Söz Dizimi Açısından Bağlantısının Bir Türüdür, Milli Egitim Dergisi(1973)
 15. Sovyet Zamanında Edebi Kırgızcanın Gelişmesi, Milli Eğitim Dergisi(1989)
 16. Kırgız Dilbiliminin Gelişmesi, Sovyet Türkoloji Dergisi
 17. Kırgız Dili Yönteminin  İşlemesi  İçin Rus Öğretmenlerin  Katkısı,(Komisyon), Kırgızistan Yayınları(1984)
 18. Modern Meseleleri Hesaba Katarak(Devlette Yüksekokul Biliminin Gelişmesi, Yüksek Okul Habercisi, Moskova (1981)
 19. Rusça Ve Edebi Kırgız Dilinin Gelişmesi, Okul Yayınları(1984)
 20. Rusça, Uluslararası İletişim Aracı Ve Onun  Milli Universitelerde  Öğretilmesindeki Meseleler, Okul Yayınları(1984)
 21. Yüksek Eğitimin Gelişmesi, Alatoo Dergisi(1984)

Monografiler, Broşürler

 1. Kırgız Dilinde Şimdiki Ve Geçmiş Zaman, Bilimler Akademisi Yayınları(1959)
 2. Kırgız Dilinde Zarf Fiil, «Учпедгиз»(1960)
 3. Kırgız Dilinde Cümlenin Baş Öğeleri,(M. Murataliyev’le) Bilimler Akademisi Yayınları(1961)
 4. Kırgız Dilinde Noktalama(Yüksekokul Öğretmenleri,Öğrencileri İçin) «Учпедгиз»(1963)
 5. Kırgız Dilinde Noktalama(2.Basım), Okul Yayınları (1969)
 6. Kırgız Dilinde İsim Tamlaması, Bilim Yayınları(1976)
 7. Kırgız Dilinde Fiil Tamlaması, Bilim Yayınları(1978)
 8. Kırgız Dilinde Noktalama(Lise Öğretmenleri,Öğrencileri İçin), Okul Yayınları(1978)
 9. Kırgız Dilinde Noktalama(2.Basım), Okul Yayınları(1981)

Ders Kitapları

 1. Kırgız Dili Dilbilgisi/Şekilbilgisi, (Komisyon), «Учпедгиз»(1964)
 2. Edebi Kırgızca Dilbilgisi/Sesbilgisi,Şekilbilgisi, (Komisyon), Okul Yayınları(1980)
 3. Kırgız Dili(Lise İçin), Okul Yayınları(1985)
 4. Kırgız Dili(Pedagoji Enstitüsü İçin),(Komisyon)) Okul Yayınları(1986)
 5. Edebi Kırgız Dili Dilbilgisi/Sesbilgisi,Şekilbilgisi(Rusça), (Komisyon) Bilim Yayınları(1987)
 6. Edebi Kırgız Dili Dilbilgisi/Söz Dizimi(2.Bölüm) (Komisyon), Bilim Yayınları(1987)