Posted on

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü tarafından organize edilen “Muhtar Avezov’un Türk Dünyasına Yansımaları” adlı konferansı; Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren, Türkoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Orhan Kılıçarslan ile Hazırlık Fakültesi Türk Dili Bölümü Başkanı Dr. Ahmet Kıymaz’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katılımıyla Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör tarafından gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türkistan merkez yerleşkesinde bulunan Yesevi Kütüphanesinin birinci katındaki toplantı ve konferans salonunda yapılan program yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Kazakların ünlü ve en verimli yazarlarından biri olan Muhtar Avezov’un hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgiler aktaran Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör, Muhtar Avezov’un eserlerinde kullandığı 30 bin civarındaki kelime haznesiyle, eserlerini 19-22 bin civarında bir kelime sayısıyla oluşturan Dünyaca ünlü William Shakespeare ve Aleksandr Puşkin gibi yazarlara göre de açık bir üstünlüğü olduğunu söyledi. Hikaye, çeviri, deneme ve roman gibi türlerde pek çok eser veren Muhtar Avezov hakkında “Doğunun Şolohov’u” ya da “İkinci Abay” tabirlerinin de kullanıldığını belirten Dekan Doç. Dr. Ahmet Güngör, Muhtar Avezov’un Kazak edebiyatında Batılı tarzda nesir geleneğinin ilk temsilcisi olarak kabul edildiğini ifade etti.

Şahsına atfedilen kıymet neticesinde Kazakistan’da Muhtar Avezov hakkında Muhtartanuv (Muhtar Avezov’u tanıma ve öğrenme bilimi) adında araştırma sahası açılan tek bilim adamı olduğunu belirten Dekan Doç. Dr. Ahmet Güngör, Muhtar Avezov’un tüm hayatı boyunca en çok etkilendiği kişinin de Abay Kunanbayoğlu olduğunu söyledi. Muhtar Avezov ve eserleri hakkında kendi yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Dekan Doç. Dr. Ahmet Güngör, Muhtar Avezov’un Türkiye ve Türk Dünyası genelinde layıkıyla bilinmediği ve araştırılmadığına da vurgu yaptı.

Konferansın ardından soruları cevaplayan Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör’e programın sonunda, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış tarafından teşekkür belgesi takdim edildi (01.11.2016).

Sözkonusu konferans Kentav’daki Hazırlık Fakültesi Kkütüphane salonunda da Türk dünyasından gelen öğrenci ve öğretim elemanlarına da verildi. Konferans sonunda Kentav Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kemalbek Berkimbayev tarafından konuşmacı Doç. Dr. Ahmet Güngör’e teşekkür belgesi verildi.

http://www.ayu.edu.tr/guncel_detay/483/ahmet-yesevi-universitesinde-muhtar-avezov-un-turk-dunyasna-yansmalar-konferans