Posted on

KAZAK GENEL DİLBİLİM BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ[1]

(KAZAKİSTAN)

Genel Dilbilim

Abdirasilov E.K., Dilbilimi Terimlerinin Semantik İlişkileri, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi (Danışman: A. S. Amancolov) A.1999

Abdırahman G.K., L. Soloviyev’in Eserlerinde Türkçe Kökenli Kelimelerin Üslup Fonksiyonları, Filoloji Bilimleri, Doktora tezi özet kitapçığı ( Danışman: G. F. Bulgakova), A.1998

Abilova B.A., Filoloji Öğrencilerİçin Sözlüklerdeki Mesleki Sözvarlığını Sınıflandırma ve

Seçmede Bilimsel Ölçütler, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı ( Danışman V. K. Pavlenko), A., 1998

Avazbayev.N., Bitişimli ve Bükümlü Dillerde Tek Heceli Kelimelerin Fonotaktik Yapısı, Filoloji Bilimleri, Doktora tezi özet kitapçığı ( Danışman L.R.Zinder), S.t. Peterburg. 1992

Avazbayev .N., F. de Seaussure ve Çağdaş Semiyotik Problemler// Teorik Ve Uygulamalı Dilbilimi Problemleri, Bilimsel Konferans Çalışmaları

Adilova A.D., Motifolojik Analizin Leksikografık Yönü, Etnik Avrasya Üniversitesi “Vestruk”i Akmada, №1, 1997.

Adilova A.D., Motifolojik Araştırmaların Temel Prensibi Olarak İnsan İçincilik, Teorik ve Uygulamalı Dilbilim Problemleri, Каз ГУМО и МЯ Bilimsel Konferansı Çalışmaları, A., 1998

Aymagambetova A.Ş., Özne Rolünde Eylem Adı, Teorik ve Uygulamalı Dilbilim Problemleri, Каз ГУМО и МЯ Bilimsel Konferans Çalışmaları, A., 1998

Aytbayulu O., Sosyal Bilimler Alanında Terimsel Sözvarlığının Oluşum ve Gelişimi, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1992

Aldaşeva A.M., Dilbilimsel ve Kültürel Problemler, A.,1998

Aldaşeva A.M., Dilbilimsel ve Etnokültürel Problemler, Filoloji Bilimleri, Doktora tezi özet kitapçığı (Danışman: R.Sızalıkova), A.,1999

Amanbayeva G.Y., Dil Belirtisinin Asimetrikliğinin Kognitif Analiz Tecrübesi, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymanova), A., 1992

Amanbayeva G.Y., Dilin Biçimsel Modellerinde Kognitif Kod, Modern Kontekste Kazak Dili, Abay AГУ Bilimsel Uygulama Konferans Materyalleri, A., 1998.

Amanbayeva G.Y., Dil Belirtisinin Asimetrikliğinin Kognitif açıklamasıyla İlgili Sorunları, Dil Dünyası. Prof M.M.Kopılenko’yu Anma uluslararası Konferans Materyalleri, A., 1999

Amanbayeva G.Y., Düşünme Kodlarının Çokluğunun Dilsel Tasarımı, Vestnik Kaz D.Ü. Filolojik seri, A., №2 , 1999

Amanbayeva G.Y., Semiyotik Taksonlar Yapısında Genel Tezahürler, Al Farabi Kaz D.Ü.Vestnik. A, №44 2001

Amanbayeva G.Y., Semiyotik Araştırmaların Nesnesi Olarak Metin, KVANTATİVNAYA Dilbilim ve Semantik, Bilimsel Çalışmalar Ansiklopedisi, Novosibirsk. НПГУ Basımevi 3.Basım 2001

Amanbayeva G.Y., Metnin Semiyotik Sahası: Betimleme Prensipleri ve Perspektifleri, Mova ve Kültür, Prof. S. Burago Anısına Düzenlenen X.Yıldönüm Uluslararası Konferans Bildirileri, Kiev, 2001

Amirova C.R., Bilimsel Eğretilime ve Dilsel Tablo, Kaz D.Ü. Vestnik. Filoloji Serisi, A., №13, 1996

Amirova C.R., Konuşma Eylemlerinin Kognitif Yönü, Kaz D.Ü. Vestnik. Filolojik seri A., № 33, 1999

Arenov M.M., Kalmıkov S., Sosyolojik Araştırmalara Göre Kazakistan Cumhuriyetinde Çağdaş Dilin Durumunın Siyasi, Bilimsel Açıdan Değerlendirilmesi, Bülten. A., N 1-2, 1997

Arın E.M., Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası Ansiklopedik Sözlüğü, A. ИРК.1996

Auhadiyeva Z.C., Almanca ve Kazakça’da Saha İlişkileri Tanım Yöntemlerinin Özellikleri,

A.,1994

Auhadiyeva Z.C., Almanca ve Kazakça’da Saha İlişkileri İfadesi, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı, 1996

Ahmedyarov K.K., Dilbilimsel Estetiğin Kategorisi Olarak Edebi Metin, Al Farabi Kaz D.Ü Vestnik A.№18, 1998

Ahmedyarov K.K., Edebi Metnin Dilbilimsel ve Şiirsel Açıklama Prensipleri, Al Farabi Kaz D.Ü. Vestnik. A., №25, 1998

Ahmedyarov K.K., Lirik Metinlerde Estetik İzomorfizmin Ortaya Çıkması, Dil Dünyası

Prof. Dr. M.M.Kopılenko Adına Düzenlenen Uluslararası Konferans Materyalleri, A., 1999

Ahmetov A.K., Türk Dillerinde Tabu ve Örtmece Kelimeler (Karşılaştırmalı Etnolingüsitik Dilbilimi ZERDELETS ), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.1995

Aşimbetova R.D., Fiziksel Algılama Fiileri ve Dünya Dilleri Tablosundaki Yeri, Filoloji Bilimler, Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Ahmetcanova Z.K.), A.,2000

Bazılhan B., Moğol Kazaklarının Dili ve Bazı Altay Dilleriyle İlişkisi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.1993

Bazılhan B., Kazak ve Moğol Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihi Dilbilgisi (Fonetik, Mofologi, Sentaks ve Sözvarlığı), A., 1996

Bayragina G.P., Tahmin Bildiren Sözcükler ve Böbürlenme Zarflarındaki Rolü (Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti), Kazakistan’da Rusçacılık: Problemler, Gelenekler ve Perspektifler. A.,1999

Beysembayeva A.R., Karmaşık Cümle Modeli Olarak Nesne Masdarlı Yapı, Pavlodar, D.Ü. Bilimsel Notları. №1, 1997

Beysembayeva A.R., Özneli Masdar Cümlesinin Yapısal ve Anlamsal Özellikleri, Dilin Çağdaş Çekim Örneği Problemleri, Pavlodar, 1998

Bekbergenova. A.K., İzole Edilmiş Dil Türlerinin Parametresi Olarak BitişimlikFiloloji Bilimleri, Doktora tezi özet kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymenova), A.,1999

Bektayev K.B., Türkçe Metnin İstatiksel ve Bilgisel Tipolojisi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, L.,1975

Blagoçinnova T.İ., Özne ve Yüklemli Cümlelerde Yapısal ve Anlamsal Unsurların Karşılıklı İlişkileri

Blagoçinnova T.İ., Cümlenin Yapısal ve Anlamsal Örneklerinin Kavramsal Açıdan Önemli Öğeleri, Dil Dünyası, Uluslararası Bilimsel Teorik Konferans Materyalleri, A.,2001

Vinnitskaya İ. M., Psikolojik Dilbilimsel Analiz Aşamaları ve İşlevi (Çocuk dili materyalinde), A.,1999 a

Vinnitskaya İ. M., Fiil Biçimlerini Öğrenmenin Psikolojik Dilbilimsel Analizi (Çocuk Dili Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymanova), A.,1999

Dil Değişiminin İç ve Dış Etkenleri, АПНИЯ Bimsel Çalışmalar Ansiklopedisi, A., 1992

Gaynullina G. İ., Öğretim Sürecinde Anlambilim Soruları

Garkavets N.N. Dil İnşası ve Milli Siyaset İlkeleri, A.,1990

Gizdatov G.G. Çağdaş Rusça’da PROPOZİTSİYONAL Yapının Fiil Türünden Kelime Türlerine Yansıması, (Faaliyet Fiilleri Materyalinde) Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: L.A., Şelyahovskaya) A.,1992

Gizdatov G.G., Konuşma Etkinliğinde Kognitif Modellerin Tipolojisi ve Dinamik Yapısı, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A., 1999

Gintullin M.M., Sözvarlığının Kontrastlı Öğretimi Hakkında, Yabancı Dil Öğretiminde Ulusal ve Kültürel Yön, Bişkek.1999

Cusupov M., A.Baytursınov’un Fonemografisi ve Uyum Fonolojisi, Taşkent.,1995

Dmitriyev E.V., Karamzin, Dilsel Değişim Bağlamında M.N.Muraviyev’in Mektupları (Sözvarlığı Sorunları), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.P.Bredihinoy) A.,1994

Ekşembeeva L.V., Dilsel Modüller ve Öğretim Sorunları, A., 2000 B

Ekşembeeva L.V., Dilsel Modüller ve Dil Edinme, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D. Suleymanova), A., 2000

Eliştratova G.L., Yüksek İndeks Türetme Çeşitliliğiyle İsimlerin Anlamsal Yapısı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: L.A.Şelyahovskaya), M.,1998

Ermakova D.F., L.S.G. Türetme Potansiyelini Öğrenme Tecrübesi: Art Zamanlık ve Eş Zamanlılık, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: R.S.Zuyeva), A.,1992.

Canalina L.K. Bilgileri Doğrulama Yöntemleri, Kognitif Dilbilimi: Kavrayış ve Çekim Örnekleri. A.,1996 A

Canalina L.K., Dil ve Konuşma: Muhalefet, Filoloji Bilimleri, M., 1996 B №5

Canalina L.K. Dilsel Kavram ve Anlam, Dil Birimleri Semantiği, V. Uluslararası Konferans Raporları. T.1.M.,1996 V

Canalina L., K., Aubakirova K.T., Üslup Türetme Temelleri, A.,1999 A

Canpeyisov E.N., Etnik Dilbilim, Ana Dil №3,1994

Cappar K.Z., O. Suleymanov’un Şiir Sanatında Özel Adların Estetik İşlevi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: K.K.Ahmedyarov), A., 2000

Cubanova A.A., H.K.Cubanov’un Genel Dilbilime Bakışı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D. Suleymanova) A.,2000

Cubanova M.H., Yansımalı Kelimelerin Ses Yapısı ve Anlamsal Değişmesi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman:K.Ş. Husayinov), A.,1998

Culamanova İ.A., Değişik Yapılı Dillerde İletişimsel ve Anlamsal Gruplar, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymanova), A.,1999

Zagidullin R.Z. Ahmetbekova A.K., Teorik Dilbilimi ve Uygulamalı Leksikografinin Nesnesi Olarak İngilizce Etnonimi, Abılay Han Каз ГУМО Имя. Vestnik. A.,№2, 2000

Zuyeva N.Y., Edebi Metinde Dil Birimlerinin Birleşme Değeri ve Değişimi, Kaz D.Ü. Vestnik. Filolojik Seri. A.,№ 26, 1999

Zuyeva R.S., Bireysel Yazar Sözcükleri Semantiğiyle İlgili Sorun Üzerine, Kaz D.Ü. Vestnik. Filolojik Seri A.,1995 A № 2

Zuyeva R.S., Sözdizimsel Eşanlamlı Sözcükleri Öğrenmenin İki Yönü Hakkında, Dil Dünyası, Prof M.M: Kopılenko’nun 80.Yıl Dönümüne İthaf Edilen İkinci Bilimsel ve Teorik Materyaller. 4,1 A.,2001

İbaldindina Z.N., Kazak ve Rus Dillerinin Emotif Sözvarlığı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman:Z.K.Ahmetcanova) A., 1997

İmanaliyeva R.B., Etnik Dilbilimi Araştırmaların Kognitif Yönü Hakkında, Dil Dünyası. Prof M.M. Kopılenko’yu Anma Uluslararası Konferans Materyalleri. A.,1999

İsayev M.K., İsayev M.K., Kazakistan’da Kazak Dilinin Geleceği, http:// www. Cacianayist.Org (19.Ocak. 2000)

İhsangaliyeva G.K., Başlıklarda İşlevsel Pragmatik Analiz (Kazakistan Gazete ve TV Pragmatik Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: N.C.Şaymerdenova ) A., 2000

Kacgaliyeva K.Ş., Kazakça’da Konuşma İletişiminin Ulusal ve Kültürel Özelliği, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: A.T.Kaydarov) A.,1991

Karlinskiy A.E., Strakova A.P., Fransa ve Almanya’da Eğitim Sistemi, A.,1995

Karlinskiy A.E., Prof M.M. Kopılenko Genel ve Karşılaştırmalı Dilbilim ProblemleriProf. M.M.Kopılenko’nun 75.Yıl Dönümüne İthaf Edilen Bilimsel Teorik Konferans Materyalleri A.,1997

Karlinskiy A.E., Eğitici Amaçlara Yönelik Sözlük Seçme Prensipleri, Ders Konularını Düzenlemede Problemler. A.,1998

Karlinskiy A.E., Ferdinand De Saussure’ün Çağdaş Dilbilimi, Konuşma ve Dil Öğretimi, Teorik ve Uygulamalı Dilbilim Problemleri A.,1997

Kim G.V., Yalın cümle Sentaksi, Teori ve Uygulama, Almatı,1995

Kim G.V, Bulgakova G.F, Tungançina Ş., A., Yalın Cümle Sentaksı (Kazakça ve Rusça Karşılaştırmalı) Almatı.,1995

Kim G.V, Bulgakova G.F, Tungançina Ş.,A., Bileşik Cümle Sentaksı (Kazakça ve Rusça Karşılaştırmalı) Almatı.,1997

Kiriçenko S.V., OKKAZİYONALNIY Bileşik Sıfatların Yapısı ve İşlevi Sovyet Edebiyatı Eserleri Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: R.S.Zuyeva) A.,1993

Komarov A.P., Dillerin SemantiÖzellikleri ve Genel Tabiatı, Yabancı Dil Öğretiminde Ulusal ve Kültürel Yön. Bişkek.,1991

Kopılenko M.M., Halk Diline Ait Fiiller (Özel Ad Röportajı), Semantik Araştırmalar, Semantik Birimler ve Onların Çekim Örnekleri. Ufa.,1992

Kopılenko M.M., Rusça’da Sayı İfade Araçları, A.,1993

Kopılenko M.M., Devlet Dili ve Resmi Dil: Düşüncenin Sınırlandırılması, Siyaset.A., № 5.,1997

Kopılenko M.M., İdiyoetnik Semantizm Hakkında, Genel Dilbilim, Rusçacılık ve Türkolojinin Güncel Problemleriü, A.,1997

Kopılenko M.M. H.K., Cubanov’un Çalışmalarında Genel Dilbilim Problemleri ve Kazak Sovyet Dilbilimi, Cubanov Eserlerinin Materyalleri, Aktyubinsk., 1998

Kudryatseva T.A., Türemiş Kelimelerin Semantiğinde Açık ve Gizli Anlamların Oranı, A.,1991

Kunanbayeva S.S., Edebi Metinlerde Temporal İlişkiler, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A., 1991

Kurışcanova K.A., Bilgisayar Programlarının Kazakça Diline Uyarlanması, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.Suleymanova), A.,1999

Li V.S., Kavram Olarak Olay, XX. yy Sonunda Dilbilim: Sonuçlar ve Perspektifler, T.2,M.,1998

Li V.S., Saf Dilsel Etiğin Semantik Parametresi Hakkında, Al Farabi Kaz D.Ü. Vestnik A., № 18, 1998

Lisenkova İ.M., Edebi Metnin Semantik Alanının Kurulmasının Etkeni Olarak Semantik Motivasyon, (A Blok, M.Svetayeva eserleri materyalinde) Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman:.L.A. Şelyahovskaya), Krasnodar, 1990

Melnikov P.İ., Dilbilimsel Üslup Kategori Olarak Sıfat, Kazakistan’da Rusçacılık: Problemler, Gelenekler ve Perspektifler, A.,1999

Mendaliyeva R.S., Ekonomi Dilinde Fiil ve Töz Birleşimi Leksemlerinin Yapısal Semantik ve Metin Türetme Özellikleri, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: M.M. Kopılenko), A.,1999

Mironova V.G., Diskur ve Kontekst: Büyük Dilsel Değişim, Kazakistan’da Rusçacılık: Problemler, Gelenekler ve Perspektifler, A.,1999

Mironova V.G., Diskur ve Metin Kavramlarının İlişkileri Hakkında, Yüzyıllar Sınırlarında Dilbilim Problemleri, Karaganda, 2001

Murzagaliyeva M.K., Övme, Kompliman ve Kıyaslama: İletişimdeki İşlevi ve Rölü, Abılay Han Каз ГУМО и МЯ. Vestnik. A.,№2, 2000

Musatayeva M.Ş., Şelyahovskaya L.A., Türkçe Kelimelerin Türetme Sözlüğü, A., 1995

Muçnik B.S., Metin Mantığı: Kaidelerin Bozulması, Genel Dilbilim, Rusçacılık ve Türkolojinin Problemleri, Abılay Han Каз ГУМО и МЯ. A., 1997

Mırzahmetova T.Ş., İmgelerin Semiyotik, İşlevsel ve Pragmatik Analizi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E. D. Suleymanov), A., 2000

Nurgocina Ş.İ., Sözlü Etkileşim: Anlam, Eylemin Kuramsal Temelleri ve Semiyotik Malzeme, A.,1998

Nurgocina Ş.İ., Sözlü Etkileşim: Kuramsal TemellerEylem ve Yapı, Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti. (Danışman: K. Ş. Husayinov) A., 1999

Nurtazina M.B., Dinleyen ve Konuşanın Karşıklı Türleri, XXI yy Başında
Diller: Çağın Gereği Çok Dillilik. Uluslararası konferans materyalleri, Karaganda, 2000

  1. Nursayinova C.A.,Uygulamalı Dilbilimde Model ve Algoritma, Al Farabi Kaz D.Ü. Vestnik. A., № 22, 1998

Ogoltseva E.V., Kelime Anlamının Sözvarlığı Öğesi Olarak Değişen Anlamı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: R.S.Zuyeva), A., 1992

Omarova G.G., Edebiyat Dersinde Sentaks Terimleri (Ortaya Çıkması, Yapı, Semantik ve İşlem)Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.F. Rubilina, V.P. Bredihina), A.,1998

Omiraliyeva C.K., le İletimsel Deyimlerin Ulusal ve Kültürel Özelliği, Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti. (Danışman: N.C. Şaymerdenova) A.,1999

Pak N.S., Rus ve İngiliz Dillerinde Somatik Fiilerin Karşıt Analizi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E. D. Suleymanova) A., 2000

Pşenina T.E., Katulla, Dil Kimliğinin Diskur Betimlenmesi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E. D. Suleymanova), A., 2000

Redkin V.A, Avazbayev N.A., Genel Dilbilim, 1. Bölüm, Şimkent, 2000

Sabitova Z. K., Dilin Sentaks Sisteminde Olumsuz Cümleler, Dilbilim: Kavrayış ve Çekim Örnek Etkileşimleri, 1.Basım 2.Bölüm, Harkov 1991

Sabitova Z.K., İlkel İnsanların Dünyanın Dil Tablosuyla İlgili Türetme Kavramı, Türetmenin Güncel Problemleri. A., 1997 B

Sabitova Z.K., Cümlelerde Belirlilik ve Belirsizlik Kategorisi, (Karşılaştırmalı ve Tarihi Araştırma), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymenova), A.,1999

Sagitcanova Z.T, Saltıkov M.E., Şedrin’in Eserlerinde Agnonim ve Çevirideki Yeri, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, (Danışman: N.C. Şaymerdenova) A., 1999

Sedelnikov E.A., Sintagmatik ve Çekim Örneği İlişkileri Bakımından Yalın Cümlelerin Yapısı, Filoloji Bilimleri. M.,1961 №3

Leksemlerin Semantik ve İletişimsel Analizi, Abılay Han Каз ГУМО И МЯ. Bilimsel Çalışmalar Ansiklopedisi, A., 1993

Sivkina O.N., Şiir Metninde Nadir Kullanılan Kelimelerin Semantiği, Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti (Danışman: R.S. Zuyeva), A., 2000

Suleymenova A.Ş., Morfoloji ve Türetme Bakımından Sayıların İşlevsel Semantik Alanı, Teorik Ve Uygulamalı Dilbilim Problemleri, Каз ГУМО И МЯ. Bilimsel Konferans Çalışmaları. A., 1998

Suleymenova E.D. Dil ve İçe Bakışla İlgili Birkaç Epistemik Düşünce, Al Farabi Kaz D.Ü. Vestnik. A.,№ 18, 1998 A

Suleymenova E.D.F.Saussure Paradoksu ve Sosyal Dilbilim Problemleri Metadolojisi, Teorik ve Uygulamalı Dilbilim Problemleri, Каз ГУМО И МЯ. Bilimsel Konferans Çalışmaları.A.,1998 B

Suleymenova E.D., Genel Dilbilim Alanı: Gelenekler ve Perspektifler, Al Farabi Kaz D.Ü. Vestnik. Filolojik Seri. № 37, 2000

Tverdohlebova E.A., Metinde İsim Türünden Cümlelerin İşlenmesi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: G.V.Kim, Tabakova Z.P.), A., 1998

Toktarova T.C., Yapma Fiillerinin Semantiği, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K. Ahmetcanova), A., 1998

Trebler S.M, Baygarina G.P., Konuşma Kültürü Çevresi Hakkında, Avrasya Üniversitesi, Vestnik, Astana, № 1., 1997

Tumanova A.B., Edebi Eserlerde Yazarın Dilsel İfade Araçları, (A. Alimcanov’un tarihi romanları materyalinde), Filoloji Bilimi Doktora Tezi Özet Kitapçığı (DanışmaN: G.V.Kim), A.,1994

Tursunova. K. D., Rusça Ön Ekli Fiil Türetme Sisteminde Karşılıklı İlişkiler Hakkında, II. Kazakistan’da Rusçacılık Problemler, Gelenekler ve Perspektifler, A. 1999

Kognititolojik Açıdan İşlevsel Dilbilgisi, YOK Arası Çalışmalar Ansiklopedisi, A., 1998

Hasanov B.H., Kazak SSC’de Dil Kanunun Konulması ve Gerçekleştirilmesi Mekanizması ve Yaşamın Çeşitli Alanlarında Devlet Dilinin Benimsenmesi Yolları, A. 1990

Hasanov B.H., Kazakistan Cumhuriyetinde Kazak Dilinin İşlenmesinin Sosyal ve Dilbilimsel Problemleri, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A., 1992v

Çaykovskaya N.N., Bağlaçsız Açıklama Cümlesi, A. 1998

Şayahmetova A.K., Leksikografiyle İlgili Notlar, II Al Farabi Kaz DÜ Vestnik A., 37, 2000

Şelyahovskaya L.A., Slav Dillerinde Türemiş Kelimeler Semantiğinde Sözvarlığı, Dilbilgisi ve Pragmatizm, Dil Evriminde Uyma, Riga., 1990

Şelyahovskaya L.A., Türemiş Kelimeler Semantiğinde Gizli Anlamların Başlangıç Nedenleri, Leksikoloji ve Deyimler: Yeni Görüşler, Leksikoloji Bölümü M., 1991.

Editör. E. D. Suleymenova, (1921-1990 Yıllarda) Kazakistan’da Dil Siyaseti, Belgeler Ansiklopedisi, A., 1997

Eğitimin Güncel Problemleri, Bilimsel Araştırma Konferans Materyalleri, A., Kazak Milli Teknik Üniversitesi 1996

Filolojinin Güncel Problemleri, Devlet Konferans Materyalleri, Kızlar Pedagoji Enstitüsü, A., 1998

Zagidullin R.Z., Dilbilimi Çevirisinin Konusu Olarak Etnik Deyimler, Dil Dünyası M..M. Kapılenko’yu Anma Uluslararası Konferans Materyalleri A.,1999

Kolin S.A, Kopılenko M.M, Babuşkin A.P., Dilin Sözvarlığı ve Deyim Semantiğinde Kavram Türleri, Filoloji Bilimleri, M., № 2., 1998

Deyimler

Abılgaziyeva M.H., Kazakça ve Almanca Somatik (Organ Adları Geçen) Deyimlerin Karşılaştırmalı Analizi, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı ( Danışman A. 1992

Abılova B.A.), Dilbilimi Yöntem TerimlerSözlüğü, A.,1997

Avakova.R., Dauletova P., Çince-Kazakça Deyimler Sözlükçesi, A., 1998

Avakova.R.A., Deyimler Milli Kültürün Aynasıdır, Dil Dünyası, Prof.M. M. Kopilenko Anısına Düzenlenen Uluslararası Konferans, A.1998

Avakova.R. A., Deyimlerin Temel Problemleri, Vestnik. Al Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, A.2000. N37.

Akimova V.İ., Deyimsel Bileşenlerin Anlamsal Çatısında Yan Anlamların Rolü, Rus ve Başka Slav Dillerindeki Deyim ve Sözvarlığı Alanında Geçiş Olayları, II. Jukov Okumaları, Büyük Novgorod, 2001

Amancolov A.S., Kurmanbayeva Ş. K. Türkçe–Kazakça Deyimler Sözlüğü

Ahmetcanova Z.K., Valihanova R.E. Kazak ve Rus Dilleri Sözvarlığı Deyimler Sisteminin Karşılaştırmalı İşlevsel Araştırması, A., 1999

Dauletova D.N., Çince ve Kazakça Deyimlerin Karşılaştırmalı Analizi, Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti (Yönetmeni R.A.Avakova), A.,1999

Esimcanova M.R. İngilizce–Rusça–Kazakça Deyimler Sözlüğü, A., 1997

Esimcanova M.R., Diller Arası Deyimler Uyumu, (İngiliz, Rus Ve Kazak Dilleri Materyalinde) Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti (Danışman: E.D.Suleymanova), A., 1998

Caksıbayeva M.A.

Caparbekova S.A., İki Dilli Sözlüklerde Deyimler, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1991

İsabekov S.E., Deyimlerin Gelişmesinde İç ve Dış Etkenler, АПНИЯ Bilimsel Çalışmalar Ansiklopedisi. A., 1992 A

İsabekov S.E., Deyimlerde Alan Yeri, Genel ve Karşılaştırmalı Dilbilim Problemleri, M.M.Kopılenko’nun 75.Yıl Dönümüne İthaf Edilen Bilimsel ve Teorik Konferans Materyalleri. A., 1997

İsabekov S.E., Dilin Sözvarlığının Deyim Sisteminde Ekleme Prensibi, Dil Dünyası, Prof. M.M.Kpopılenko’yu Anma Konferansı Materyalleri, A.,1999 B

İsabekov S.E., Dildeki Aykırılığı Çözme Aracı Olarak Deyimler, Uluslararası İletişim: Teori–Uygulama–Araştırma. Uluslararası Bilimsel–Uygulama Konferans Materyalleri. A.,1999 V

İsabekov S.E., Yakın Olmayan Dillerin Dünya Tablosunda Deyimleri Oluşturan “Çekirdek” Anlamlar, Dil Dünyası. Prof. M.M.Kopılenko’nun 80. Yıldönümüne İthaf Edilen Ikinci Uluslararası Bilimsel Teorik Konferans Materyalleri.Ç 1 A., 2001 A

İsabekov S.E., Akraba Olmayan Dillerin Deyimler Birimlerinde Dünya Tablosu, Uluslararası İletişim ve Çevirinin Güncel Problemleri. Abılayhan Каз ГУМО И МЯ Uluslararası Bilimsel Uygulama Konferans Materyalleri. A.,2001 B

Karlinskiy A.E., Dilbiliminde Deyimlerin Yeri, Genel ve Karşılaştırmalı Dilbilim Problemleri. Prof M.M.Kopılenko’nun 75.Yıldönümüne İthaf Edilen Bilmsel Teorik Konferans Materyalleri. A.,1997

Karımsakova R., Smagulova G., Kazakça Deyimler Vasıtasıyla Coğrafya, A.,1996

Smagulova B.A., Çağdaş Gazetecilikte İsim Deyim Birleşimi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.P.Bredihina), A.,2000

Sultanayev O.A., Rusça ve Kazakça Sözvarlığı ve Ç.Valihanov’un Eserlerinde Deyimler, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1994

Sızdıkova M.A., Konuşma Fiilleri Anlamıyla Deyim Birimlerinin Karşılaştırmalı Tipolojik Analizi (Kazak Ve Rus Dilleri Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: A.S.Amancolov) A.,1995

Şevyakova T.V., XVIII yy’da Rusça’da Deyim Bileşim Semantiğinin Yan Anlam Yönü Hakkında, Kazakistan’da Rusçacılık Problemler, Gelenekler Ve Perspektifler, A., 1999

İsabekov S.E., Sözvarlığı ve Deyimlerin Anlamlarının Karşılıklı İlişkileri Hakkında, Leksemlerin Semantik ve İletişimsel Analizi. Abılayhan Каз ГУМО И МЯ. Bilmsel Çalışmalar Ansiklopedisi A.,1993

Kayircanov A.K., 11–12. yy Başında Eski Rusça Yazılı Eserlerde Deyim Alanında Araştırmalar, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: M.M. Kopılenko) A.,1995

Karlinskiy A.E., Dille İlgili Bilimde Etnik Dilbilimin Yeri, Psikoloji Dilbilimi Ve Kültürel Karşılıklı Anlayış.X.Bütün Birlikler Sempozyum Yazıları. M.,1991

Mırzaşova A.H., Kazakça ve Rusça’da Tasavvur İçerikli Fiili Deyimler, Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti. (Danışman: A. S. Amancolov) A.,2000

Şayahmetova A.K., Kazak İki Dilli Çoçukların Konuşmasında Rusça Deyimler, Yeni Avrupa’da Yeni Deyim, Uluslararası Konferans Materyalleri, Şetsin, 2001

Biçembilim

Azamatova A.N., Diplomatik Terminolojinin Uluslararası Yunanca ve Latince Temeli, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (yönetmeni E.D.Suleymanova A. 2001)

Ahmetcanova Z.K., Kopılenko M.M., Tayeva R.M, Coltayeva T.U, Kisamedinova L.M, Ergaliyeva C.E., Edebi Metinde Kazakça Kelimeler, A.,1990

Taşimhanova D.S., Rusça’da Üslup Bakımdan Damgalanan Sözvarlığı, Karakter ve Eğilim (Neolojik Sözlükler Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti (Danışman: N.İ.Gaynullina), A.,1994

Yusupova R.C., Edebi Bağlamın Üslup Kompleksi [B. Pilnyak’ın “Golıy God” (Çıplak Yıl) Romanı Materiyalinde], Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti (Danışman: B.M. Cilkibayev), A, 1991

Publisistik Biçembilim

Askerova L.D., Gazete Metin Dili Türlerini Oluşturmada İletişimsel ve Dilsel Göstergeler, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: G.V. Kim), A.,1992

Burkitbayeva G.G., Resmi Belge Metinlerinde Buyurum Türleri, Abılay Han Каз ГУМО, и МЯ. Vestnik 2000, №2

Cumagulova V.İ., Kazakistan Medyasında Hiciv ve Mizah, A.,1999

Cumagulova V.İ., Kazakistan’ın Rus Dili Basınında Hiciv ve Mizah, Dilbilimsel Bakım. Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.A. İşengaliyeva), A., 2001

Rayimbekova B.C., Rusça Ve Kazakça Gazete Metni, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z. K. Ahmetcanova ), A.,1999

Smagulova B.A., Çağdaş Gazetecilikte İsim Deyim Birleşimi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.P.Bredihina), A.,2000

Tabakova Z.P., Reklam Metinlerinin Aksiyolojik Yönü, SK4 Vestnik. Petropavlovsk 1997,№ 4, 178–182 Sayfa.

Trebler S.M, Musalayeva O.G. Rusça Kitle İletişim Araçlarında Alıntı Kelimeler, Kazakistan’ın Bölgesel Tarihi Problemleri: Zaman, İnsanlar, Olaylar, Konferans Materyalleri, Astana.,2000

Trebler S.M, Mamekova E.E., Reklam Dilinde Kazakistanlıların Çağdaş Dil Davranışlarının Yansıması, Kazakistan’ın Bölgesel Tarihi Problemleri: Zaman, İnsanlar, Olaylar. Konferans Materyalleri, Astana., 2000

Asanbayeva S.A., Haber Programlarında Devlet Dilinin Sosyal Dilbilimsel Temel Problemleri, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Dnışman: B.H.Hasanov), A., 1999

Juravleva E.A., Gazete Metninde Sözvarlığının Anlamlandırılması (Kazakistan Basını Materyalinde 1988–1998 Yılı), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: N.C.Şaymerdenova), A.,1998208. Cubanov E.K.

Tayirova N.A., Gazetede Örnek Reklam Metinleri Semantiğinin Değişimi, Dilbilimsel ve Kültürel Karşılaştırma, Abay AGU. YÖK Arası Bilimsel Çalışmalar Ansiklopedisi. A.,1999, 66–69 Sayfa

Camişeva B.C., Toplumsal Siyasi Kelimeler Biliminde (Sözvarlığında) Sistemli İlişkiler, (XIX..Yy Ortasında Gazetecilik Materyalinde) Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.İ.Akimova), A.,1996

Çeviri

Ahmetcanov Z.K., Çeviri Sürecinde Yardımcı Kelimelerin Rolüyle İlgili Sorunlar Üzerine, Karşılaştırmalı Dilbilimi ve Çeviri Problemleri, Bilimsel Çalışmalar Ansiklopedisi, Abay. АГУ A.,1998 B 3–8 S

Carkınbekova Ş.Z., Edebi Çevirinin Nesnesi Olarak Renk İfade Eden Sıfatlar (Turgenyev’in Eserleri Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: R.S.Zuyeva) A.,1994

Carkınbekova Ç.K., Çeviride Kelimelerin Birleşikliği Problemi, Kaz D.Ü. Vestnik. Filolojik Seri. G.Basın.,1997

Carkınbekova Ş.K., Rus ve Kazak Dillerinin Renk İfade Eden Söz Varlığının Çeviri Yönü, Filolojinin Güncel Sorunları. Devlet Konferansı Materyalleri. A.,1998

Carkınbekova Ş.K., İ.S.Turgenyev’in Eserlerinde Açık ve Koyu Sıfatlarının Sembolik Anlamları, Kazakistan’da Rusçacılık: Problemler, Gelenekler ve Perspektifler, A.,1999 A

Carkınbekova Ş.K. Rusça Dil Dünyası Tablosunda Işık Kavramı. Kaz D.Ü. Vestnik Filolojik Seri. A., №37 2000

Carkınbekova Ş.K., Renk İfade Eden Sözvarlığının Rusça’dan Kazakça’ya Çevirisinin Kognitif YönüTürkoloji Gelişmesinin Problemleri: Bugün ve Gelecekte, Каз ГУМО И МЯ. Uluslararası Konferansın Materyalleri. A.,2001

Çevirinin Dil Sorunları, Abay АГУ Bilimsel Çalışmalar Ansiklopedisi, A.,1996

Rusça ve Rusça-Kazakça Karşılıklı Dilbilim Çalışmaları

Abdıkarimova D.B., Kazakça ve Rusça Diyalogların Cevap Türleri, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova), A.1999

Abutaliyeva S.K., Rus Dilinin Sözvarlığının Sistemli Türetme Yapısı, Teorik ve Uygulamalı Dilbilimi Problemleri, Kazakistan Devleti Bilimsel Konferans Materyalleri, A. 1998.

Agmanova A. E., Rusça Kazakça Sözcüklerde Dil Taşıyıcının Yargılama Belirtisi Anlamıyla Fiilden İsme Leksikolojik Betimleme, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.A.İsengaliyeva), A.1990

Adilova. A.D., Slav Dillerinin Karşılaştırmalı Motivasyonu (Kuş adları materyalinde) Bakış Rooica sioca.1.Yazıkovednıy sbornik Bratislava: 1992

Adskova T.P., Çağdaş Rusça’nın Türetme Temeli Sisteminde İsim Çekim Tözü, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı ( Danışman L.A. Şelyahovskaya), A. 1993)

Akimova V.I., Rusça DEİ Terkibinin Kimi Semantik ve Üslup Süreçlerinin Öğretimi Hakkında, Kazak Okullarında Rus Dili ve Edebiyatı, A., 199, №5-6

Türkoloji, Rusçacılık ve Genel Dilbilimin Güncel Problemleri, А. Каз ГУМО и МЯ. 1997

Aliyeva G.A., Rusça Kazakça Sözlüklerde Birleşik İsimlerin Leksikografik Betimlenmesi, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.A.İsengaliy), A.,1991

Alimcanova G.M., Rus ve Kazak Dillerinde Konuşma Etiketi Yapısı, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova), A.,1999

Alina G.M., Kazak ve Rus Dilleri Sisteminde Nedensel İlişkiler, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova), A.,1999

Alina G.M., Rus ve Kazak Dillerinde Şart ve Neden Kiplerinin Yapısı, Dil Dünyası, M.M.Kapılenko’yu Anma Uluslararası Konferansı Materyalleri, A.,1999

Altayav A.Ş., Rusça’da Bileşik Sıfatları Türetme Potansiyeli, Kazakistan’da Rusçacılık: Problemler,Gelenekler ve Perspektifler, A.,1999

Altınbekova O.B., İki Dilli Kazaklar’ın Rusça Konuşmasında Cinsin Dilbigisel Kategorisi, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymanova), M., 1989

Amancolov A.S., Kazakça Rusça Dilbilim Terimleri, Dilbilim Terminolojisi Kazakça Rusça Sözlük, A., 1997

Ahmetcanova Z. K., Kazak ve Rus Dillerinin İşlevsel ve Anlamsal Alanının Karşılaştırma

Araştırma Tecrübesi, A.,1989

Ahmetcanova Z.K., Kazakistan’da Rus Dilbiliminin Gelişme Eğilimi, Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Çeviri Problemleri, Bilimsel Çalışmalar Ansiklopedisi, Abay АГУ 1997b C3–6

Ahmetcanova F.R., Kudryatseva V.A., Kazakça ve Rusça’da Konuşma Etiket Biçimleri, Ust–Kamengorsk.1992

Baygunisova G.İ., Rusça’da Mecazi Gerçekler, A., 2001

Beysenova C.S. Kazak ve Rus Dillerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, A.,1994

Beysenova C.S., Kazak ve Rus Dillerinde Epizolotojik Terimlerin Motivasyonu, Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı

Gaynullina N. İ., Rusça Kelimelerin Semantiği. A.,1992

Gaynullina N. İ., 18. yy. Rus Edebiyat Dilinin Tarihinde Büyük Petro’nun EPİSTOLYARNOE Mirası, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A., 1996

Gaynullina N.İ., Rusça Leksikoloji, Sosyal Dilbilimsel Bakım, A., 1998

Gaynullina N.İ., Prof. H. H. Mahmudov ve Kazakistan’da Rus Edebiyat Dilinin Tarihi, Kazakistan’da Rusçacılık: Problemleri, Gelenekler ve Perspektifler, A.,1999

Golovina K. M., Rus ve Kazak Dillerinin İdiyo Etnik Coğrafya ve Kişi Adlarının Karşılaştırmalı Analizi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: K. Ş. Husayinov ve A.E. Cartıbayev), A., 2000

Cambayeva C.A., Hecelerin Uyum ve Uyumsuzluk Özellikleri (Kazak ve Rus Dilleri Materyalinde), Filoloji BiIlimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: M.Cusupov), A., 2000

Cankarayeva A.İ., Rusça–Kazakça Sözlüklerde Zarfların Leksikografik Tasarımı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.A.İsengaliyeva), A.,1990

Cusupov M., Rusça ve Kazakça’nın Ses Sistemi, Enterferans, Telaffuz Öğretimi, Taşkent.,1991

Ekşembeeva L.V., Nurşayihova C., Stepannova E., Torohtiy L., Rusça Dersler, Yabancılar İçin İlk (Başlangıç) Kurs. A.,1995

Elibayeva R.D., Rusça–Kazakça Sözlüklerde Ön Ekli Fiillerin Leksikografik Betimlenmesi (Çift Türlerini Oluşturmayan Ön Ekler) Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.A.İşengaliyeva), A.,1991

Canalina L.K., Rus ve Kazak Dillerinin Karşılaştırmalı Türetimi, A.,1998

Canalina L.K., Rus Dilbiliminde İşlevsel Çekim Örneği ve H.H.Mahmudov’un Teorik Üslubu, Kazakistan’da Rusçacılık: Problemler, Gelenekler ve Perspektifler, A., 1999 B

Canalina L.K., Abdılgaziyeva A.A, Canalina A.A., Rus ve Kazak Dillerinin Adlandırma Dilbilgisi, 0200 PK 00.629. Depon El Yazısı. A.,2000 B

Cumabekova A.K., Rusça ve Kazakça Zıt Anlamlı Birimlerin Kontrastlı Analizi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova) A.,1995

Cumabekova A.K., Kazakça ve Rusça’da Zıt Anlamsal İlişkiler, A.,1997

Cumabekova A.K., Kazak ve Rus Dilleri Sözvarlığının Sistemli Betimsel Temelleri, A.,2000

Cumabekova A.K., Kazak ve Rus Dilleri Sözvarlığının Sistemli Yapısı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova), A.,2001

Cunusova C.N., Rusça–Kazakça Sözlüklerde Geçmiş Zamanda Olmayan Fiillerin Leksikografik Tasarımı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.A. İşengaliyeva), A.,1990

İzimbergenova S.K., Kazakça ve Rusça’da Sıfat Fiil Öbekleri (L.Leonov’un Eserleri Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.A.İsengaliyeva), A.,1990

İmambayeva G.E., Kazakça ve Rusça’da Edilgen Fiillerin Karşılaştırmalı Tahlili, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: A.S.Amancolov), A., 2001

İmangaliyeva G.S., Diyalog Türleri (Kazak Ve Rus Dilleri Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova), A.,1999

İsayev S.M., Şemalarda Kazak ve Rus Dillerinin Fonetik Sistemlerinin Karşılaştırmalı Tipolojisi, A.,1991

İsayev S.M., Nurkina T.M., Rus ve Kazak Dillerinin Karşılaştırmalı Tipolojisi, A.,1996

İsakova Z.D., Kazak ve Rus Dillerinde Yiyecek İçecek Adları, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.P.Bredihinoy), A.,1994

İsakova Z.D., R.K.O. Filolog Öğrenciler İçin Çağdaş Rusça Uygulamalı Derslerinde Türetme Yetkisini Oluşturma, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: L.K.Canalina), A.,1999

Kacgaliyeva G.C., Çağdaş Rusça’nın Sözvarlığı Türetme Sisteminde Emotifler (“Öfke” Semantik Alanı), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: L.A. Şelyahovskaya), A., 1997

Karımsakova R.D., Kazak ve Rus Dillerinin Ayırıcı İsim Öbekleri, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman Z.K.Ahmetcanova), A.,1993

Kilevaya L.T., Eski Rusça’da Şartlı İstek Anlamının İfade Araçları, Al Farabi Kaz D.Ü. Vestnik. A № 37 2000

Kopılenko M.M., Slav Dillerinde Türkçe Çift Kelimelerin Benzerleri, Sözvarlığı ve Leksikografi. M.,1991 a

Kopılenko M.M., Tulina T.A., Rusça Akrabalık Terimlerinden Semantik Türemler, Filoloji Bilimleri, M.,№5–6,1992 b

Krılova N. F., Rusça’da –k (iy (–ий) ) Ekiyle Sıfat Türetme, (eşzamanlı ve artzamanlı inceleme), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: L.K.Canalina), A.,1999

Kurmanaliyev K.A., Batı Sibirya Kazaklarının Dil Özellikleri, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Ş. Sarıbayev), A., 1992

Maygeldiyeva Ç.M., Ünlü Uyumu (Kazakça) ve Uyumsuz (Rusça) Dillerin Morfemlerinin Ek Yerini Türetme Modellerinde Fonolojik Süreçler, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: M.Cusupov), A.,1998

Muratbayeva İ.S., Çağdaş Rus ve Kazak Dillerindeki Eğretileme Terimlerinin Semantiği,

Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: R.A.Avakova), A.,2000

Murzagaliyeva M.K., Rusça ve Kazakça’da Övme Söz Eylemlerinin Karşıt–Pragmatik

Analizi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymanova), A.,1998

Murzalina B.K., Rusça Ve Kazakça’da Soru İfadesinin Dilsel Araçları, Al Farabi Kaz D.Ü. Vestnik. A., №18. 1998

Musabekova U., Rusça ve Kazakça’da Kişi Adlarının Motivasyon Yönü, Filoloji Bilimleri Doktora Tez Özeti. (Danışman: Z. K. Ahmetcanova), A., 1996

Musatayeva M.Ş, Şelyahovskaya L.A., Rus Dilinde Türkçe Kökenli Kelimelerin Tematik Gruplarının Türetme Sözlüğü, 2.Bölüm. A.,1991

Musatayeva M.Ş., Rusça–Kazakça ve Kazakça–Rusça Sözlükler. A.,1999

Musatayeva M.Ş., İki Dilli Leksikografi: Eğitimler ve Perspektifler, A.,2000

Musatayeva M.Ş., Rusça–Kazakça İki Dilli Sözlüklerin Büyük ve Küçük Yapısı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z. K. Ahmetcanova), A.,2000 a

Nurtayeva C.C., Çağdaş Rusça ve İngilizce’de Temel Sessiz Harf Sistemlerinin Birleşmesi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman:N.A.Avazbayev), A., 2001 Nurşayihova C.A., Rus Dili ve Algoritmalar, A.,1999

Prokonteva O.A., Çağdaş Rusça’nın İşlem ve Sisteminde Dilsel Birim Olarak Paranomi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: L.A.Şelyahovskaya), A.,1999

Sabitova Z.K, Amirova C. G., Çağdaş Rusça’da Yalın Cümleler Teorisi Sorunları, A., 1994

Sabitova Z.K. Çağdaş Rusça’da Yalın Cümleler, A.,1995

Sabitova Z.K., Eski Rusça’da Belirlilik ve Belirsizlik Kategorisi, A.,1999

Samohin A.Y., Rusça’da Tıp Terimlerinin Türetme Yapısı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: R.S.Zuyeva), A.,1993

Sedelnikov E.A., Rusça’da Cümle Dilbilgisi ve Yapı Evrimi (XI–XVIII yy Eserlerine Göre), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, M.,1997

Sugirbekova S. R., F. M. Dostoyevskiy’in “Suç ve Ceza” Romanında Karşıtlık Kavramı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.İ. Akimova), A., 2000

Suleymenova A.Ş., Çağdaş Rusça’da Sayıların İşlevsel Semantik Alanı (Morfolojik ve Türetme Özelliği), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Yönetmen L.A.Şelyahovskaya), A.,1997

Suleymenova E.D., Kazakça ve Rusça Karşıt Dilbilim Temelleri, A.,1992 A

Suleymenova E.D., Madiyeva G.B., İki Dilli Rusça–Kazakça Dilbilimi Sözlüğünü Hazırlama Tecrübesi ve Dilbilim Dili, Al Farabi Kaz D.Ü. Vestnik.A.,№ 17, 1997 B

Tabakova Z.P., Çağdaş Rusça’da Fiilsiz Cümleler, A.,1991

Tabakova Z.P., Çağdaş Rusça’da Fiilsiz Cümlelerin Yapısal Semantik Türleri, Almatı.,1994

Temirgazina Z.K., Çağdaş Rusça’da Cümlenin Bir Öğesi Olarak “Kelime+ile Hali (Eki)” Prepozisyonel Kelime Biçiminin Yapısal Özelliği, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.P.Bredininoy), A.,1992

Temirgazina Z.K., Rusça’da Tahmin Bildiren İfadeler, Pavlodar, 1999

Temirgazina Z.K., Çağdaş Rusça’da Tahmin Bildiren İfadeler, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: T.A.Kolosova), A.,1999

Umirzakova.Z.A., Rusça ve Kazakça’da Şahısların Mesleğine Göre Adlandırma Alanında Türetme, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova), A., 1999

Urazımbetova.A.B., Kazakça ve Rusça’nın Fiziksel Kavrayış Fiilleri ve Bunların Çeviride Kimi Yönleri, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z. K. Ahmetcanova), A.1998.

Şaymerdinova N.G., Rusça ve Kazakça’da Geçmiş Zamanın İşlevsel Semantiğinin Evreni, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova), A. 1996.

Saldanova L.C., Çağdaş Rusça’da Adlandırma Türleri, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: V.P. Bredihinoy), A., 1991

Şarapedinova A. G., Kazakça ve Rusça Bağımlık Kategorisi Sisteminde Başlangıç, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: H.M. Şaykiyev, Z.K. Ahmetcanova), A. 1993

Şayahmetova A.K., Kazakça-Rusça Çocuk İkidilliliği, III. Slav Araştırmaları Uluslararası Konferans Materyalleri, Ciib 2001

İki Dillilik

Aldarbergenova G.D., Çocuğun Kişilik Gelişmesinde İki Dillilik Etkisinin Araştırılması, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: Z.K.Ahmetcanova), F.,1999

Diyarova M.A. İki Dillilik Koşullarında Coğrafya Adlarının Karşılıklı AdaptasyonuFiloloji Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: G.B.Madiyeva), A.,1999

Canalina L.K., Pedagojik Yüksek Öğretimde İki Dilli Öğretmenleri Yetiştirme, A.,1993

İsayev M.K., Kazakça–İngilizce İki Dilliliğin Fonetik Enterferans Dinamiği, A.,1990

Karlinskiy A.E., Uluslararası İlişkilerde İki Dillilik, İki Dilliliğin Rolü, Uluslararası İlişkiler: Teori–Uygulama–Araştırma. Karlinskiy Bilimsel Uygulama Konferans Materyalleri. Abılay Han Каз ГУМО И МЯ’da Dilbilimsel Düşünceler Tarihinden. Kaз Гумои МЯ Vestnik A.,№ 1,2000

Karlinskiy A.E., İki Dillilik ve Etnikler Arası İletişim, Kültürel İletişim ve Çevirinin Güncel Problemleri, Abılay Han Каз ГУМО И МЯ Uluslar Arası Konferans Materyalleri, A., 2001.

Kopılenko M.M., İki Dilli Çevrede Dil Edinimi, Sözvarlığı, Leksikografi, Bilimsel ve Teknik Çeviri, Orel.,1990 b

Kopılenko M.M., Ahmetcanova Z.K., İki Dilliliğin PsikolojiDilbilimsel Yönü, Milli Rusça İki Dilliliğin Problemleri, Bilimsel Metodik Konferans Raporları, Karaganda., 1991 b

Kunanbayeva S.S., İki Dillilerde Dilbilgisel Yatkınlılığın Oluş Dinamiği, A., 1995

Tezekbayev M.T., İki Dilliliğin Bir Öğesi Olarak Ana Dil ve Dil Durumu, Teorik ve Uygulamalı Dilbilim Problemleri, Каз ГУМО И МЯ. Bilimsel Konferans Çalışmaları. A.,1998

Tumanova A.B., İki Dilli Yazarların Yaratıcılığında Milli Dil Kimliğinin Açıklaması, Dil Dünyası, Prof M.M.Kopılenko’yu Anma Uluslararası Konferans Materyalleri, A.,1999

Şayahmetova A.K., Kazak İki Dilli Çoçukların Konuşmasında Rusça Deyimler, Yeni Avrupa’da Yeni Deyim, Uluslararası Konferans Materyalleri, Şetsin, 2001

Şayahmetova A.K., Kazakça-Rusça Çocuk İkidilliliği, III. Slav Araştırmaları Uluslararası Konferans Materyalleri, Ciib 2001

XXI yy. Başında Diller: Zaman Talebi Olarak Çok Dillilik, Uluslararsı Konferans Materyalleri, Karaganda, 2000

Ülkede Uzman Yetiştirmenin Mükemmeleştirme Yolları ve İki Dilliliğin Güncel Problemleri, Karaganda, Karaganda Devlet Üniversitesi 1997

Toponim ve Adbilim

Abdırahmanov.A., Kazak Coğrafya Adlarının Tarihi Etimolojik Araştırılması, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.1991

Aydarbek K.C., Şahısları Adlandırmada Özel Ad Bilimsel Analiz ( Rusça ve Kazakça Materyaller Bağlamında), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: K.Ş. Husayinov), A., 1999

Aydarov T., Dilbilimi Coğrafyası ve Şive Leksikolojisinin Problemleri, A. 1991

Aliyev F.F. Kazakistan Türklerinin Lakap Adları, Soy Adları ve Özel Adlar, İzvestiya AHPK. Filoloji serisi, A.,1992 №2

Beketayeva C.S., Temel ve Mecazi Renk İfadeleri ( Karşılaştırmalı ve Tarihi Araştırma) Filoloji Bilimleri, Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: N.C. Şaymerdenova), A., 2001

Canuzakov T.D., SSCB’de Türk Özel Ad Bilimi: Perspektifler ve Gelişimi, Bilimsel Analitik Panorama. A.,1991

Canuzakov T.S., Kazakistan Halklarının Adları, A.,1991

Canalina L.K., Adlandırma ve Türetme İlişkileri, A.,1993 B

Canalina L.K., Konuşma Faaliyeti Biçimi Olarak Adlandırma, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman:V.M.Nikiteviç), A.,1994

Carkınbayev A., Karaganda İlinin Bazı Coğrafya Adlarının Etimolojisi Hakkında, Türk Dillerinin Etimolojik Problemleri, A.,1990

Cartıbayev A.E., Karaganda İlinin Coğrafya Adlarının Kadrosu ve Yapısı, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1991

Cilkubayeva A.Ş., Kazakça Gıda Terimleri (Etnik Kültür Temelinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1991

Coldaşbek A.O., Sözvarlığı ve Anlamsal Grubunda “Giysi”nin Öğesel Analizi (Rus ve Kazak Dilleri Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: N.C.Şatmerdinova), A.,2000

İsabekov S.E., Dilin Adlandırma Sisteminde Ekleme Prensibi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1996

İsabekov S.E., Dilin Adlandırma Sistemi, Teorik Ve Uygulamalı Dilbilim Problemleri, Bilimsel Konferans Çalışmaları. A.,1998 A

İsabekov S.E., Dilbilimi Coğrafyasının Yöntemsel Temelleri: Çağdaş Dünyada Yabancı DillerAblayhan Каз ГУМО И МЯ. Devlet Bilimsel Yöntemsel Konferans Materyalleri. A., 1999 A

Karmenov N.G., Vücut Adlandırmaları: Kazakça Arapça, Arapça Kazakça Cep Sözlüğü, A.,2000 A

Karmenov N.G., Kazak ve Arap Dillerindeki Somatizmin Karşılaştırmalı Analizi, Kaz D.Ü. Vestnik. Filolojik Seri № 43 2000 B

Kerimbayev E.A, Popova V.N., Güney Kazakistanın Orfografik Terimleri, Orta Asya Özel Ad Bilimi, Frunze,1990 2.Bölüm

Kerimbayev A.E., Adlandırmanın Etnik Kültürel Temelleri ve Kazakça Özel Adların İşlevi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1992

Kerimbayev A.E., İşlevsel Açıdan Etnik Kültürel Adlandırma ve Kazakça Özel Adlar, A.,1995

Kaydarov A.T, Kerimbayev E.A., Kazak Özel Adların Etniklenguistik Özellikleri, АН Каз SSC İzvestya. Filolojik seri. A.,1990.№3

Kaydarov M., Kazak Terminolojisine Yönelik Görüş ve Öneriler, A.,1993

Nurcekeeva L.B., Ad Değişiminin Dilbilimsel Doğası, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı. (Danışman: A.Haseyinov, T.Konırov), A.1991

Popova V.N., Özel Adlar, Kazakistan’ın Coğrafya Adları Sözlüğü, Pavlodar Ili. 1. 2. Bölüm. M., 1994

Popova V.N., Kazakistan Akar Su Adlarının Etnik Kültürel Yönleri, Dil Dünyası. M.M.Kopılenko Adına Düzenlenen Uluslararası Konferans Materyalleri, A.,1999

Rısbergenova K.K., Güney Kazakistan Bölgesinin Coğrafya
Adlarının 
Tarihi Dilbilimsel Analizi, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, (Danışman: T. Canuzakov) A., 1993

Sabitova Ş.A., Meslek ve İşine Göre Şahıs Adlandırmaları (Türkçe’den Alıntı Kelimeler Materyalinde), Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E. F. Rubilina, L. A. Şelyahovskaya), A.,1999

Suleymenova E.D., Dilin Adlandırma Birimi, Dilbilimsel ve Metodik Potansiyeli, Ülke Dışında Rusça M., № 1., 1990

Turbekova S.A.Edebi Çevirinin Nesnesi Olarak Bireysel Anlamıyla Duygusal Muhammen İsimler, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: R.S. Zuyeva), A.,1998

Linko T.V., Kazak ve Rus Dillerinde Hayvan Adları, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1989

Sansızbayeva S.K., “İnsan ve Hayvan” Alanında Mecazlar, (Kazakça Ve Rus Dilleri Materyalinde) Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymenova), A.,2001

İsabekov S.E., Dilin Adlandırma Sisteminde Ekleme Prensibi, A., 1992 B

Kazkenova A.K., Adlandırma Yöntemi Olarak Yabancı Dilden Kelime Alma, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: S.A.Nikitina ) A., 2000

Popova V.N., Kazakistan Coğrafya Adlarının Yapısal ve Semantik Doğası, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı, A.,1995

Sansızbayeva S.K. İnsani Zoomorf Niteleme Kazakça–Rusça Sözlüğü. A.,2000

Bektaşova B.K., Kostanay İlinin Küçük Coğrafya Adları Sözlüğü, Kostanay, 1996

Yabancı Dil (İkinci Dil)

Agmanova.A.E., İkinci Bir Dil Öğrenme Teorisinin Problemleri, Vestnik Âl Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, A. 2001.N44.

Karlinskiy A.E., Yabancı Dilde Sözlü Anlatımın Dilbilimsel Coğrafik Prensibi, Yabancı Dil Öğrenimi ve Sözlü İletişim. Devlet Bilmsel Konferans Yazıları, A.,1993

Karlinskiy A.E., Yabancı Dil Öğretiminin Kavramsal Temelleri, Каз ГУМО И МЯ Vestnik A., №2, 2000

Kopılenko İ.M., Yabancılar İçin Rusça, Ç.2 Abılay Han Каз ГУМО и МЯ. A.,1996

Utebaliyeva G.E., İkinci Dilde Stratejik Yetki, Filoloji Bilimleri Doktora Tezi Özet Kitapçığı (Danışman: E.D.Suleymenova), A., 2001.

Kopılenko İ.M., Ana Dilin Yabancı Dil Olarak Öğretim Prensipleri Hakkında, Teorik ve Uygulamalı Dilbilim Problemleri, Abılay Han Каз ГУМО и МЯ. А., 1998

Bektayev K.B., Dilbiliminde Matematiksel Yöntemler, Dilin Olasılık Normlarını Oluşturma Teorisi (Ortak Yazar) A.,1973

Not: Türkçe ve Türk lehçelerinin yabancı dil olarak öğretimi alanında görev yapan öğretim elemanlarının dikkatine!

[1] Türk lehçeleri alanında çalışmalar yapan araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri!

Kazakistan’da dilbilim, biçembilim, çeviri, basın dili vd. dil ve edebiyat alanına dair doktora (kandidat), makale, konferans bildirilerinin Rusça adları Türkiye Türkçesine çevirilmiştir. Buradaki amaç; siz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma konularının seçimine yardımcı olmak, Kazakistan’da yapılan dil çalışmalarıyla ilgili kaynaklara ulaşabilmenizi sağlamaktır.