Posted on

Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör İle Gap Gazeteciler Birliği Üyesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Ahmet Kıymaz’a “Profesörlük” Unvanı Verildi.

Nüfus yönünden Kazakistan’ın üçüncü büyük şehri Çimkent’te bulunan Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi Regional Social – Innovational University    www.rsiu.kz/ru) tarafından Doç. Dr. Ahmet GÜNGÖR ve Yard. Doç. Dr. Ahmet KIYMAZ, önceki aylarda adı geçen üniversitede “Muhtar Awezov”“Hoca Ahmet Yesevî Öğretisi ve Türk Dünyası”“Türk Dilinin Tarihî Gelişimi”“Türkiye-Kazakistan İlişkileri” konularında konferanslar ve dersler (İnternet aracılığı ile online verilen dersler de dahil) vermişlerdi.


Doç. Dr. Ahmet GÜNGÖR ile Yard. Doç. Dr. Ahmet KIYMAZ’ın Türkiye-Kazakistan ilişkilerini olumlu yönden artırmaları, Türk dili ve kültürüne yaptıkları katkılar karşılıksız kalmadı; gayret ve faaliyetlerinin karşılığı olarak Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi tarafından adı geçen öğretim üyelerine 26 Nisan 2017 tarihli, 10 numara sayılı senato kararıyla“Profesörlük”unvanı verildi.

11 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen “Profesörlük” diplomalarını verme törenine, Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Carılkasım KERİMBEKULI, Üniversite Rektörü Prof. Dr. S.R. BORANBAYEV, Üniversite Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ermehan KISTAMBAYEV, Üniversite Senato Üyeleri ve öğretim üyeleri katıldı.

Doç. Dr. Ahmet GÜNGÖR Törende yaptığı konuşmasında;

‘’Üniversitenizin daveti üzerine Kazakların ve Türk dünyası edebiyatının önde gelen yazar, akademisyen, halkbilimci, gazeteci, tiyatro yazarı ve daha birçok özelliklerini burada sayamadığımız büyük edebiyatçı Muhtar Awezov başta olmak üzere Türk – Kazak kültür ve edebiyatları ile ilgili konferanslar, dersler vermek, bizler için büyük bir lütûftur.’’

Türkiye’de Kazak edebiyatına dair çalışmalarımız uzun yıllara dayanır. Çıkarmış olduğumuz AbayJambıl Jabayev ve Muhtar Awezov sayılarıyla Türk insanlarına Kazakların ünlü şair ve yazarlarını tanıtma gayreti içinde olduk. Ayrıca, Kazak dilci ve edebiyatçılarının makalelerini Türkiye Türkçesine çevirdik. Elbette son zamanlarda Kazak edebiyatına dair birçok çalışmalar, genç dilci ve edebiyatçılar tarafından Türkiye’de yürütülmektedir.

Üniversite senatonuzun almış olduğu kararla şahsıma vermiş olduğunuz “Profesörlük”unvanı, benim için çok anlamlı ve önemlidir. Burada, başta Sayın Mütevelli Heyet Başkanı olmak üzere üniversitemizin rektör ve rektör yardımcılarına, siz değerli akademisyenlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım.”

Yard. Doç. Dr. Ahmet KIYMAZ’ da  Törende yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Her şeyden önce üniversitemizin Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sayın Carılkasım KERİMBEKULI‘ye, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sayın BORANBAYEV‘e, Üniversite Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sayın Ermehan KISTAMBAYEV‘e, Üniversite Senato Üyeleri ve öğretim üyelerine şükranlarımı arz ederim.

Hoca Ahmet Yesevî‘nin, Abılay Han‘ın, Abay KUNANBAY‘ın ve NAZARBAYEV‘in ülkesinde, Çimkent’te sizlere seslenmekten büyük şeref duyuyorum. Biz söyleyelim-söylemeyelim, birileri duysun-duymasın, bizim hepimizin 1000 yıl önce, atası birdi. Türkiye’de yaşayan bizler OĞUZ’uz, sizler KAZAK’sınız, KIRGIZ’sınız, ÖZBEK’siniz. Ama, hepimiz TÜRK‘üz. Ben, Türkiye’de subay yetiştiren Kara Harp Okulunda uzun yıllar Türk dili hocalığı yaptım. 1992 yılından itibaren pek çok Kazak, Kırgız, Özbek, Azeri öğrencim oldu. Gazetemiz adına gönüldaş hocalarımızı kutlat başarılarının devamını dileriz. Bayrampaş&Haberİstanbul

İlk gençlik yıllarımdan itibaren Türkiye dışındaki siz değerli soydaşlarıma, kardeşlerime hep muhabbet besledim. Şu anda Çimkent’te, Almatı’da Kazakistan ordumuzda görevli “Yarbay” rütbesinde bulunan ve hâlâ görüştüğüm öğrencilerim var. Bu durumdan büyük şeref duymaktayım.

Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesinde görevlendirilmemden sonra ise, daha yakından tanıdıkça sizleri bir başka sever oldum. Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesindeki görevim vesilesi ile üniversitenizdeki değerli yönetici ve öğretim üyeleriyle yakından tanışma fırsatını elde etmiş olmaktan da büyük mutluluk duydum. Son aylarda, üniversitenize davet edilerek konferanslar, dersler verdim. Ayrıca, internet üzerinden de dersler vererek sevgili öğrencilerimize ve Kazakistan’a hizmet etme gayretinde bulundum. Bu konferans ve derslerden dolayı da çok bahtiyar olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye’de televizyonlarda ve konferanslarda zaman zaman konuşurum, dergi ve gazetelerde yazarım. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin daha olumlu düzeye gelmesi konusundan ve Hoca Ahmet Yesevî öğretisinden hep bahsederim. Hoca Ahmet Yesevî öğretisi ve onun hayat felsefesi, Türk-Kazak-Kırgız-Özbek hepimize örnek olmalı, hepimizi daha çok birleştirmeli düşüncesine hep sahip oldum. Bu konuda, Rabb’ime hep dua ediyorum. Allah’ın izniyle, sabırlı olursak, gayretli olursak, birbirimizi daha çok sever ve dayanışmamızı daha çok güçlendirirsek bütün Türk toplulukları olarak önümüzdeki çeyrek yüzyılda Türk dünyasının dünya siyasetine, dünya ekonomisine yön vereceğine yürekten inanıyorum.

Son düşüncem şudur; bu “PROFESÖRLÜK” unvanının üniversiteniz tarafından verilmesinden yüksek düzeyde manevî zevk aldım, büyük şeref duydum. Bu nedenle, Vakıf Mütevelli Heyet Başkanıma, Üniversite Rektörüme, Enstitü Müdürüme ve “Profesörlük” unvanını lâyık gören bütün öğretim üyelerine ayrı ayrı teşekkür eder,  saygılarımı sunarım.”

Çimkent  Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi

(Аймақтық  әлевметтiк – инновациялық университетi  /  Региональный социально – инновационный университет  /  Regional Social – Innovational University  /  www.rsiu.kz/ru)

Üniversite, Güney Kazakistan’ın Çimkent şehrinde bulunmaktadır. Yaklaşık 7000 öğrencinin öğrenim gördüğü bir üniversitedir. Çimkent  Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi, Kazakistan Millî Eğitim Bakanlığının RK 643 nolu kararı ve AA Nu.: 0000174 sayılı lisansıyla 03 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuştur. Üniversitede 25 Profesör, 12 Doçent, 170 doktoralı öğretim üyesi görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetini gerçekleştiren Çimkent  Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi‘nde Sosyal ve Eğitim Fakültesi başta olmak üzere yedi ayrı fakültede öğrenim yapılmaktadır.

Prof. Dr. Sayın Carılkasım KERİMBEKULI‘nın Mütevelli Heyet Başkanlığında, Çimkent  Bölgesel Sosyal Girişimcilik Üniversitesi‘nde her geçen yıl eğitim-öğretim faaliyetleri daha büyük gelişim göstermekte; Kazakistan başta olmak üzere Türk dünyasına hizmet  vermektedir.

Haber: bayrampasagazetesi.com