Posted on

BİRLİK-KURULUŞ-DERNEK İSİMLERİ[1]

NAMES OF UNİONS-ORGANİZATİON AND ASSOCİATİONS

СОЮЗ, УЮМ, КООМ АТАЛЫШТАРЫ

НАЗВАНИЕ СОЮЗОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ

Lehçeler arası çeviri/aktarma çalışmalarında kurum ve kuruluş adları başlı başına ele alınması gereken konulardan biridir. Aşağıda Türkiye Türkçesiyle verilen kurum ve kuruluş adlarının İngilizce, Rusça ve Kırgızcası verilmiştir. Kırgızca kurum ve kuruluş adlarında Kırgızca’nın kendi dil özelliklerinin yanı sıra Rusçanın biçim ve biçemsel özelliklerinin de terimlere yansıdığı görülmektedir. Özellikle ekonomi terimlerinde yer alan öbekleşmelerde Kırgızcalaştırılmış Rusça sözcükler dikkat çekmektedir.

Bu alanda yüksek lisans ve doktora yapacak adayların konu seçimine katkı sağlama düşüncesiyle web sitemizde bu tür çalışmalara yer verilmektedir.

Afrika Ulusal Kongresi

African National Congress

Африканын Улуттук Конгресси

Африканский Национальный Коннгресс

Amerikan Kız Lisesi

American College for Girls

Американский Женский Колледж

Америка кыздар лицейи

Anadolu Ajansı (AA)

Anatolia News Agency

Анадолу Агенствосу

Анатолическая Агенство

Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi

Anatolia Sekreterial Vocational Licees

Анадолу секретардык кесиптик лицейи

Анатолический профессиональный лицей секретарства

Ankara Kız Teknik Öğretmen Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Girl’s Technical Education Finishing İnstitute

Анкара кыздар техникалык мугалимдерди өркүндөтүү Институту

Женский технический институт переквалификации в Анкаре

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Ankara Metropolitan Mayor

Анкара шаардык Мэри

Городской мэр Анкары

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Metropolitan Municipality

Анкара шаардык мэриясы

Городская мэрия Анкары

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

Ankara Water and Sewage Administration

Анкара суу жана канализация башкаруусу

Водная и канализационная администрация Анкары

23 Nisan Milli Eğemenlik ve Çocuk Bayramı

April 23 RD National Sovereignty and Children’s Day

23 апреля национальный день независимости и детей

23-апрель