Posted on

AKADEMİSYENLİĞİN ŞAHİKASI 

DOÇ. DR. MİNCİHAN SAMATOVNA ABAYDULOVA

 

Hazırlayan: Asel Cailova Güngör

 

Hazırlayanın Önsözü

Mincihan Hanım, akademisyenlik hayatındaki titizliği, çalışkanlığı ve özverili kişiliğiyle uzun yıllara dayalı meslek hayatında birçok öğrenci yetiştirmiş ve yetiştirmiş olduğu öğrencilere örnek olmuş  eşsiz bir insandır.

Mükemmel öğretmenlik vasfının yanısıra Rus dilinin yerli ve yabancı insanlara öğretiminde yazmış olduğu ders kitapları, Sovyetler Birliği zamanında ve sonrasında (Kırgızistan)  ilkokullarda hâlâ okutulmaktadır.

 

DOÇ. DR. MİNCİHAN SAMATOVNA ABAYDULOVA’NIN HAYATI

M. Abaydulova, 1958 yılında Kırgızistan Milli Devlet Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Kırgız Eğitim Bakanlığınca İvanovsk Bölgesindeki Krasnoreçensk lisesine Rusça öğretmeni olarak tayin edildi. İki yıl sonra “Hizmet içi eğitim” programı çerçevesinde Rusça öğretmenlerine metodoloji dersleri vermek üzere başkente davet edildi ve orada çalışmaya başladı. Daha sonra Kırgızistan İlköğretim Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

1960’ta bütün Sovyet ülkelerinde yaygın olan Marksist-Leninist Üniversitesi (akşam sınıfları) nden başarıyla mezun oldu. Yüksek lisansını tamamladı.

RİUU’daki görevi; metodolojik araştırma ve çalışmalar kapsamında köy ve şehir okullarını gezerek yeni göreve başlayan öğretmenlerin, tecrübeli öğretmenlerin bilgi ve becerilerinden yararlanmalarını sağlamak üzere gerekli alt yapıyı sağlamak ve uygulamalı çalışmaları yapmaktı. Kırgız Bilimsel Araştırma Kurumu RİUU tarafından hazırlanan bir dizi konferansın yanısıra bilimsel araştırmalar yapmak üzere Kırgızistan’ın birçok şehir kasaba ve köyünü gezdi. Bu sayede görev yaptığı şehir ve köylerin kültürel yaşam, gelenek ve göreneklerini yakından tanımış oldu. Tokmok, Balıkçı, Koçkor, Kızıl-Kıya,Calal- Abat, Özgön, Oş ve Moskva, Sokuluk, Kalininsk, Frunze, Nookat, Alay ilçe ve köylerinde mesleği ve görevi gereği gezi ve araştırmalarda bulundu.

Kırgızistan Eğitim Bakanlığınca Mili Eğitim Üstün Başarı Hizmet Ödülü’yle ödüllendirildi

Kırgız Cumhuriyet Üniversitesine sınavla girdikten sonra Rusça Öğretim Yöntemleri  alanında Kırgız okulları 5. sınıflar için Rusça Fonetik ve orfoepi öğretim yöntemi konusunda doktora tezini savundu.

Kırgız Milli Eğitim Üniversitesi başöğretmeni olarak okul kitapları, metodolojik yardımcı ders kitapları hazırladı. Kuramsal ve uygulamalı Rusça dersleri verdi. Fakültede genç akademisyenlerin çalışma ve araştırmalarını organize etme ve yönlendirmede üstün çalışmaları oldu.

1979’da (PİRYAL sonra GİYAGN şimdi BGU adıyla  bilinen) Kırgız Sosyal Bilimler Üniversitesine Kırgızistan Yüksek Okullar Bakanlığınca (Türkiye’deki YÖK) Rusça Fonetik ve Pratik Kurslar Kurumu Müdürü olarak görevlendirildi.

1981’de SSCB Bakanlar Kuruluna bağlı (Moskova) Akademik Unvan Değerlendirme Komisyonu kararı ile kendisine doçentlik unvanı verildi.

1984 yılında  Kırgızistan Yüksek Sovyet Prezidyumu tarafından Mili Eğitim Onur Ödülü, ‘Başarılı Öğretim Üyesi’ ödülüyle onurlandırıldı.

Rus Dili ve edebiyatı Yüksek okulunda Rus Dili Metodoloji Doçenti, Slavyan Açık Öğretim Fakültesinde dekan yardımcısı daha sonra dekan olarak görev yaptı.

Burada yetiştirdiği öğrencileri, tezlerini başarıyla savunmuş, Rus dili ve edebiyatı öğretmeni olmaya hak kazanmıştır.

1981’den 1983 yılına kadar ‘Güzel Rusça’ adlı dil öğretim programının yapımcısı ve sunucusu olarak görev yaptı. Hazırlanan dizi programlar, geceleri tüm Kırgızistan’da yayınlandı.

Dil öğretimi ve dil öğretim metodolojosi alanında  Taşkent, Duşanbe, Moskova, Alma-Ata Kazan, Tiflis, Kiev, Leningrad vd. şehirlerde yapılan bilimsel konferanslara konuşmacı dinleyici olarak katılmıştır.

1996’dan 1998’e kadar Çüy Üniversitesi ve Bişkek Ticaret Meslek Yüksek Okulunda görev yaptı. 1998 yılından itibaren Kırgız-Türk Manas Üniversitesinde Rusça Öğretim üyesi olarak çalıştı.

Manas Üniversitesinde Rusça Koordinatörlüğünün yanı sıra Rusça öğretim elemanlarının sınavlarını yapan Abaydulova, Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının Rusça bölümünü hazırlamıştır (11.12.2001) .

Ayrıca üniversitenin tüm fakültelerinin beş yıllık eğitim öğretim programının Rusça çevirisinin tashihini yapmıştır (2001-2002) Konferanslarda sunulan bildiriler ve dergilerde yayımlanan Rusça yazıların redaktörlüğünü de yapmıştır.

Kırgızistan’da “Günümüz Dilbilimi ve Yazınbiliminin Sorunları ve Perspektifleri”  adlı konferansın organizasyonunu yürütmüştür.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, MDYO, Mütercim- Tercümanlık Bölümünde Fonetik ve Morfoloji dersleri vermiştir.

  

I. DERS KİTAPLARI

1.1. ALFABE: (Kırgız okulu I. sınıflar için Rusça ders kitabı) Kırgızistan Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 1990 yılında kitabın 7. baskı, Kırgızistan Sovyetler Birliğinin Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak yayımlanmıştır. Frunze, Mektep, 11 b.k. (Ortak yazalar: P.I.Harakoz; H. B. Bugazov), 1979

1.2. RUSÇA DERS KİTABI: (Dışarıdan öğrenim gören öğrenciler ve Kırgız akşam okulları 8-11. sınıfları için) Frunze, Mektep, 12 b.k. (Ortak yazar: K. S. Çonbaşev), 1980

1.3. ALFABE: (Kırgız okulları I. Sınıflar için Rusça ders kitabı),  Frunze, Mektep,  14 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov), 1984- 1987

1.4. RUSÇA: (6 yaşından başlayarak okuyan Kırgız okulları II. sınıf öğrencileri için ders kitabı), Kırgızistan Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 2001 yılında Kırgızistan Cumhuriyetinin Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanarak 6. baskısı yayımlanmıştır. Frunze, Mektep, 12 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov), 1987

1.5. RUSÇA: (Orta özel öğretim kurumları Kırgız grupları için ders kitabı), Kırgızistan Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı onayıyla yayımlanmıştır,  Frunze, Mektep, 15 b.k. (Ortak yazalar: H. B. Bugazov vd.), 1990

1.6. BİRİNÇİ ADIM: (Kırgız okulu I.sınıflar için Rusça ders kitabı), (Ortak yazar: H. B. Bugazov), Bişkek, 2001

 

II. ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN METODOLOJİK YARDIMCI DERS KİTAPLARI

2.1 HAZIRLIK SINIFLARI SÖZEL KURSLAR (SINIFLAR) İÇİN METODOLOJİK İŞLEMLER (alfabeye ek), Öğretim elemanları için yardımcı ders kitabı,  Frunze, Mektep, 3 b.k. (Ortak yazalar: P.I.Harakoz; H.B.Bugazov), 1978

2.2. KIRGIZ OKULLARI 1. SINIFLARI İÇİN “ALFABE” DERS KİTABININ METODOLOJİK KILAVUZU, II baskı, yeniden gözden geçirilmiş, Kırgızistan Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir. Frunze, Mektep, 5 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov), 1984

2.3. KIRGIZ OKULLARI 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ, KONUŞMA DİLİNİN GELİŞMESİ İÇİN RESİMLİ – POSTERLİ METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR, (Öğretim elemanları için yardımcı ders kitabı). Frunze, Mektep, 1985  1 b.k. (Ortak yazalar: P.I.Harakoz; H.B.Bugazov), 1984

2.4. KIRGIZ OKULARI 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ KONUŞMA DİLİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN RESİMLER, TABLOLAR,  Frunze, Mektep, 10 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov), 1986

2.5. KIRGIZ OKULARI 2. SINIFLAR İÇİN “RUSÇA” DERS KİTABININ 1 NUMARALI ÇALIŞMA DEFTERİ (öğrenciler için yardımcı ders kitabı), Kırgızistan Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir. 1991 yılında Kırgızistan Cumhuriyetinin Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir. Frunze, Mektep, – 2 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov), 1986-1991

2.6 KIRGIZ OKULLARI 2. SINIFLARI İÇİN “RUSÇA” DERS KİTABININ 2 NUMARALI EL YAZMASI ÇALIŞMA DEFTERİ (öğrenciler için yardımcı ders kitabı), Kırgızistan Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir. 1991 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir. Frunze, Mektep, 2 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov), 1986-1991

2.7. KIRGIZ OKULLARI 2. SINIFLARI İÇİN RUSÇA ÖĞRETİM SETİNİN METODOLOJİK KILAVUZU, Kırgızistan Sovyetler Birliğinin Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir.  Frunze, Mektep, 4 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov), 1987

2.8. KIRGIZ OKULLARI 2. SINIFLAR İÇİN DERS DIŞI OKUMA KİTAPLARI (öğrenciler için yardımcı ders kitapları), Kırgızistan Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir.  Frunze, Mektep,  4 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov), 1987

2.9. KIRGIZ OKULLARI 1. SINIFLAR İÇİN RUSÇA DİDAKTİK MATERYALLER, (öğretim elemanları için yardımcı ders kitabı), Kırgızistan Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı izniyle çıkarılmıştır. Frunze, Mektep, 9 b.k. (Ortak yazalar: P. I. Harakoz; H. B. Bugazov) 1987

2.10. KIRGIZ OKULLARI 2. SINIFLAR İÇİN RUSÇA KONUŞMA DİLİNİ GELİŞTİRME TABLOLARI,  Frunze, Mektep, 10 b.k. (Ortak yazalar: P. İ. Harakoz; H. B. Bugazov), 1987

2.11. FİLM  “BİZ RUSÇA KONUŞUYORUZ” İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN RUSÇA FİLM SERİSİ (süresi 30 dakika),  Frunze, Kirgizkinoprokat, (Ortak yazarlar: P. İ. Harakoz; H. B. Bugazov), 1988

2.12. KIRGIZ OKULU 2. SINIF İÇİN RUSÇA DİDAKTİK MATERYALLER, Öğretmenler için yardımcı ders kitabı,  Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilmiştir. Frunze, Mektep,  6 b.k. (Ortak yazarlar: P.İ.Harakoz; H.B.Bugazov), 1989

2.13. YIL MEVSİMLERİ, Kitap ilkokul çağındaki çocuklar içindir. (Rusça öğreniyoruz),  Frunze, 14 b.k. 1990

2.14. KIRGIZ OKULLARI 1. SINIFLAR İÇİN “PERVIY ŞAG” (“BİRİNÇİ ADIM”), Ders kitabının metodolojik kılavuzu,7 b.k. (Ortak yazar: H.B.Bugazov), 2001

 

III. MAKALELER

 

3.1. KIRGIZ OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN İMLA ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI BAZI ZORLUKLAR, Prejivalsk eğitim enstitüsünün profesör ve öğretim elemanları 6. bilimsel konferansı bildirileri,  Frunze, Mektep, S.75-87, 1968

3.2. KIRGIZ OKULLARI İÇİN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ “RUSCA FONETİK VE ORFOEPİYA”,  Avtoreferat, Frunze, Kırgız Devlet Üniversitesi matbaası, 1.25 b.k., 1970

3.3. BİR DENEYİN SONUCU HAKKINDA, SSCB’nin 50. yılı adına yayımlanan Kırgız Milli Üniversitesi kitabı,  Filoloji bilimi XVIII. baskı. Dilbilim dersi ve Rusça öğretim Yöntemleri, Frunze, Mektep, S.179. 1974

3.4. ALTIRMALAR HAKKINDA, Frunze, Kırgız Okullarında Rus dili, № 6, 1976

3.5. ALIŞTIRMALAR, Orta Asya ve Kazakistan’ın Filoloji ve dil öğretim bölümlerinde, ana dili Rusça olmayan öğrencilere Rusça öğretim yöntemlerininin aktüel problemleri adına düzenlenen bölgeler arası toplantı ve seminer materyalleri,  Frunze, Академия Наук Киргизской ССР basması, S.177, 1978

3.6. ANA DİLİ RUSÇA OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN RUSÇÖĞRENMESİNİ KOLAYLAŞTIRICI YOL VE YÖNTEMLER, Yöntem yönergeleri ve üniversitedaki öğretim yöntemlerini geliştirmeye yönelik SBKP’nin XXV. Kongresi,  Frunze: Kırgız Devlet Üniversitesi Matbaası,  S.51-58, 1978

3.7. 1. SINIFLAR İÇİN RUSÇÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN GENEL TANIMI, Frunze,  Rus dili ve edebiyatı Kırgız okulunda, S.37. (Ortak yazar: H. B. Bugazov), 1984

3.8. DAHİ METODİST, KIRGIZİSTAN RUSÇA HOCALARIN BAŞÖĞRETMENİ P. İ.  HARAKOZ’UN 80. YILINA,  Frunze, Rus dili ve Edebiyatı Kırgız okulunda, (Ortak yazar: H. B. Bugazov), 1986

3.9. İKİNCİ SINIFLAR İÇİN YENİ DERS MATERYALLERİ, “Kırgız okulu ikinci sınıfta ders dışı kitapları etkinlikleri,  Frunze, Dergi “Kırgız okulu Rus dili ve edebiyatı”,  № 1. – S.46. (Ortak yazar: H.B.Bugazov), 1989

3.10. KIRGIZ OKULU İKİNCİ SINIÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNİ OLUŞTURMADA “DİDAKTİK YAZILARIN” ROLÜ, Rusça sözel eğitim veren profesyonel öğretmenleri hazırlamada ortaya çıkan problemler,  Frunze, ПИРЯЛ, S.57. (Ortak yazar: H.B.Bugazov), 1990

3.11. RUS DİLİ GRAMERİNİ ÖĞRETMEK İÇİN VERİLEN DERSLER (Kırgız okulu ikinci sınıflar),  Frunze, Kırgız okulunda Rus dili ve edebiyatı,  №№ 1,4,5,6; 1990 – №№ 1,2,5; 1991 – №№ 2,3,5,6; 1992 – №№ 2-3-4, 5-6; 1993 – № 3-4; 1995 – №№ 1,2,3,4; 1996 – №№ 3,4. (Ortak yazar: H.B.Bugazov), 1989

3.12.ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEDE BİLMECE BİR ARAÇTIR, Uluslararası bilimsel konferans konuları “Dilsel temaslar, iki ya da ikiden fazla dil öğretiminde ortaya çıkan problemler”,  Bişkek, БГУ, S.72, 1992

3.13. RUSÇA DERSİNDE DİDAKTİK OYUNLAR (Kırgız ilkokullarında),  Frunze, Dergi “Kırgız okulunda Rus dili ve edebiyatı”,  № 1-6; 1997 – № 1-2, № 3-4, 1996;  № 2, (Ortak yazar: H. B. Bugazov), 1998

3.14. RESİMLİ DERS KİTAPLARI MATERYALLERİ VE DERSTE KULLANMA YÖNTEMİ, Yüksekokullarda demokratikleştirme ve insancıllaştırma problemleri. Uluslararası konferansın konuları, Bişkek, БГУ, S.122, 1996

3.15. STAJYER ÖĞRENCİYE YARDIM, Güdüleme ve Yönlendirme Metodları, Biskek, БГУ, (Ortak yazarlar: C. M. Lukyanova, A. I. Sinitsina), 1995

3.16. H.B. BULGAKOVA’NIN BİLİM ADAMLIĞI ( ANISINA), Bişkek: Dergi “Kırgız okulunda Rus dili ve adibiyatı”,  № 2. – S.159, 2001

3.17. HAZIRLIK SINIFINDA OKUYAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİLERİNİ KONTROL ETMEK İÇİN YAPILAN SINAVLAR, III. Üniversitelerarası konferans bildirileri. “Çağdaş yazıbilimi, dilbilimi problemleri ve perspektifleri”, Biskek, БГУ, S.264-270, 2001

3.18. İLKOKULLARDA KİTAP KÜLTÜRÜ VE OKUMA KÜLTÜRÜ, Yeni bilgiler ışığında sürekli öğretim, Uluslararası bilimsel – uygulamalı konferans bildirileri, Biskek, БГУ, S.647, 2001

3.19. BASIN YAYINDA KULLANILAN CÜMLELERİN SÖYLENİŞ BİÇİMİ, ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİMİ, “Kırgızistan’da Rus Dili’ adlı Uluslararası konferansta tebliğ olarak sunulmuştur, Biskek, КРСУ, 2002

 

IV. RAPORLAR VE BİLDİRİ ÖZETLERİ

4.1. RUSÇA DERSLERİNDE GÖRSEL- İŞİTSEL ARAÇLARDAN YARARLANMA, Orta Asya ve Kazakistan’daki fen bilimleri dersleri veren uluslararası sınıflarda eğitim alan öğrencilere Rusça öğretiminin güncel problemlerine yönelik II. bölgesel bilimsel uygulamalı konferans, Rapor ve bildiri özetleri,  Duşambe, S.3, 1977

4.2. YABANCI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMASINI GELİŞTİRMEDE GÜNCEL PROBLEMLER, Fen bilimleri ağırlıklı üniversitelerde ve fakültelerde uluslararası sınıflarda okuyan öğrencilere Rusça öğretimin dilsel ilkeleri, Orta Asya ve Kazakistan Cumhuriyetleri III. bölgesel bilimsel uygulamalı konferans raporlarının özetleri,  Aşkabat,  S.156, 1979

4.3. CUMHURİYET KOŞULLARINDA TELEVİZYON ARACILIĞIYLA RUS DİLİ PRATİK BECERİ ÖĞRETİMİ, Üniversitede Rus dili ve edebiyatı öğretim yönteminin güncel problemleri, Bilimsel uygulamalı konferans raporlarının özetleri, Frunze: S.88, 1982

44. RUSÇA TELEVİZYON PROGRAMLARINDA DEYİMLER SÖZLÜĞÜYLE ÇALIŞMA, İki dilde Rusça öğretim ve öğrenim, Leksikoloji ve deyimbilimi, II. bölüm Ulusal bilimsel uygulamalı konferans raporları ve bildiri  özetleri, Frunze, S.95, 1983

4.5. KIRGIZ OKULU I. SINIFLAR İÇİN RUSÇA DERSLERİN  METODOLOJİK YAPISI, Milli okullar için Rus dili ve edebiyatı öğretmenlerini hazırlama ve geliştirme. Ulusal bilimsel, uygulamalı konferans raporlarının özetleri, Frunze. S.223. (Ortak yazar: H.B.Bugazov), 1986

4.6. MİLLİ İLKÖĞRETİM SINIFLARI İÇİN RUS DİLİ ÖĞRETİM SETİ, Milli okullardaki Rus dili ve edebiyatı öğreniminin geliştirilmesi, SBKP’nin XX. kongresinde Cumhuriyet bilim ve yöntemler konferansındaki raporların özetleri,  Frunze: Mektep, (Ortak yazar: H. B. Bugazov), 1987

4.7. ANA DİLİ RUSÇA OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN RUS DİLİ DERS KİTAPLARININ YAZIM İLKELERİ, Cumhuriyet bilim ve  yöntemler konferansındaki raporlorun özetleri, Frunze, (Ortak yazar: H. B. Bugazov), 1988

4.8. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ BENİMSEMEDE ÖĞRENCİLERİN OLUMLU YÖNLERİNİ GELİŞTİRME YOLLARI, Milli okul ve ihtisas eğitbilimsel Yüksek Okul kurumları için Rus dili ve edebiyatı öğretmenini hazırlamadaki gelişmeler, Yüksek okullararası bilim ve yöntemler konferansındaki raporlorun özetleri,  Frunze.  S.188, 1990

4.9. ÖĞRENCiLERiN YAZIM YANLLARININ NEDENLERİNİ ÖĞRENME, Öğretmenler Birliğinin Yüksek Okul kurumları bilim  konferansındaki pratik özeti, Biskek, БГУ, 1995

 

V. GAZETE MAKALELERİ (YAZILARI)

5.1. ÖĞRETMENLERDEKİ BİLİMSEL GELİŞİM,  Frunze, “Mayak komunizma”. Орган Пржевальского Горкома партии, 14 Haziran. № 48, 1962

5.2. HERKES YETİŞİYOR, Frunze, “Mugalimder gazetası”,  22 Ekim, 1963

5.3. HOCALARIN HOCASI, Frunze, “Mugalimder gazetası”, 5 Şubat. № 11, 1963

5.4. YENİ EĞİLİMLER, Frunze, “Mugalimder gazetası”,  29 Augustos. (Ortak  yazar: A. Borisovskiy), 1967

5.5. BAZI GÖZLEMLERİN SONUÇLARI,  Frunze, “Mugalimder gazetası”,  19 Eylul.

5.6. DUYMAK YADA OKUMAK VE YAZMAK, Frunze, “Mugalimder gazetası”, 1968, 15 Mayiz. № 39, 1967

5.7. KÖKLER SAĞLAM OLMALIDIR, Frunze, “Mugalimder gazetası”,  Mart, 1968

5.8. KONUŞMA SÜRECİNDE,  Frunze, “Mugalimder gazetası”,  21 Aralik. № 61, 1974

5.9. DİLE SEVGİYLE…,  Frunze, “Mugalimder gazetası”,  20 Agustos. № 102, 1974

 

VI. BROŞÜRLER

6.1. YARATICILIK ARAYIŞINDA ÖĞRETMENE YARDIM, Frunze, Mektep, (Ortak yazar: M.Abdikulov), 1968

6.2. SINIF  DIŞI OKUMA, Frunze, “Mektep”, 1968

6.3. “MİLLİ OKULLARDAKİ RUS DİLİNİN SESBİLİMİ” KONUSUNA YÖNTEMSEL ÖNERİLER,  Frunze, Mektep, 1968

6.4. HER OKUYUCUYA  NİTELİKLİ BİLİM, YÖNTEMSEL ÖNERİLER, Frunze, Mektep, 1966

 

VII. DOÇ. DR. M. S.  ABAYDULOVA’NIN DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI LİSANS TEZLERİ

7.1. OKULLARDA İMLA KURALLARIN ÖĞRENİLMESİ, Hazırlayan: M. İtikeyeva, Rus Dili ve Edebiyatı Pedagojisi Enstitüsü, 1995

7.2. RUS DİLİ DERSLERİNDE EV ÖDEVLERİNİ KONTROL ETME YÖNTEMLERİ, (Kırgız okullarının 5. sınıf materyalleri çerçevesinde). Hazırlayan: M. K. Omorova, Rus Dili ve Edebiyatı Pedagojisi Enstitüsü, 1994

7.3. 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN RUSÇA DERSİNDE “PİYONERSKAYA PRAVDA” GAZETESİ, Hazırlayan Ç. T. Alapayeva. Rus Dili ve Edebiyatı Pedagojisi Enstitüsü, 1988

7.4. MİLLİ OKULDA RUSÇA DERSİNDE DİDAKTİK (ÖĞRETİCİ) OYUNLAR, Hazırlayan: P. S. İsakunova, 1988

7.5. SAYI SIFATLARININ KULLANIMININ KIRGIZ OKULLARDA ÖĞRETİLMESİ, Hazırlayan: A. C. Dunayeva,  Rus Dili ve Edebiyatı Pedagojisi Enstitüsü, 1987

7.6. KIRGIZ ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME SEVİYESİNE GÖRE ALIŞTIRMALAR, Hazırlayan: İ. İ. Panasenko, Kırgız Devlet Üniversitesi (Şimdiki KDMÜ): 1974