Ord. Prof. Dr. Askar Tursunov Yazdır

 

Kırgız diline adanmış bir ömür. Değerli bilim adamı, dilci Askar Tursunov uzun yıllar Kırgızistan Bilimler Akademisinde hizmet vermiştir. Özellikle “Kırgız tilinin söz aykaştarı”, “Etiştik söz aykaştarı” adlı eserleri, sözcük ve söz öbekleri konusunda Türk lehçeleri alanında çalışmalar yapan dilciler için başyapıtlardır.

Kendilerini Bilimler Akademisi Filoloji alanında kandidat ve doktorluk savunmalarında tanıma fırsatı bulduk. Hoca yardımsever, hoşgörülü olmasının yanısıra  bilimsel çalışmalarda lakayt davranış ve saygısızlığa tahammülsüz biridir. Kırgız dili alanında katkıları nedeniyle Kırgız dilci ve aydın kesim tarafından her zaman saygı ve itibar gören Askar Tursunov,  Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı da yapmıştır.

ORD. PROF. DR. ASKAR TURSUNOV

 

Askar Tursunov,  1928 yılında  Çüy  Bölgesinin   Kegeti Köyünde  doğdu. İlk  ve  orta öğrenimini  tamamladıktan sonra  1943-1947 yılları arası Kırgız Devlet Pedagoji Enstitüsü,   Kırgız  Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gördü. 1947 yılının Eylül ayından başlayarak  1957 yılının Temmuz ayına kadar Oş Pedagoji Enstitüsünde Kırgız Dili öğretmenliği, Baş öğretmenlik, Kırgız Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü.

1957 yılının Temmuz ayında Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsüne yardımcı araştırma görevlisi olarak atandı. 1958 yılının Eylül ayında doktora tezini savundu. 1960 yılının Haziran ayından başlayarak Dil ve Edebiyat Enstitüsünde baş araştırma görevlisi, 1962 yılının Şubat ayından 1978 yılının Şubat ayına kadar Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü Müdürlüğü, 1978-1979 yılı Milli Eğitim Başkanlığı, 1979 yılından 1986 yılına kadar Yüksek ve Orta Öğretim Mesleki Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 29 Eylül 1989 yılında bu görevlerden ayrıldı. 1986 yılının Ekim ayından başlayarak günümüze kadar Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsünde baş araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

23 Eylül -12 Ekim arası Moğolistan’a devlet heyeti başkanı, 3 Kasım-12 Kasım günleri arası 1983 yılında Mozambik ziyaretinde Kırgız Dostluk Birliği Heyeti Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 22 Temmuz -31Temmuz tarihleri arası 1984 yılı Küba’ya yapılan resmi ziyarette Sovyet - Küba Dostluğu Birliği heyetinde görev aldı. Evli ve  beş çocuk babasıdır. Askar Tursunov, çalışmalarını genellikle Kırgızcanın öğretimi alanına yönlendirmiştir. Bu konuda yayınlanmış olan eserleri şunlardır:

 

Bilimsel Çalışma ve Makaleleri

 1. Kırgız Dilinde  Ekler,  Öğretmene Yardım Dergisi (1954)
 2. Kırgız Dilinde  Zarf Fiil, Bilimler Akademisi Çalışmaları (1957)
 3. Zarf Fiil  ve Basit Cümledeki  İşlevleri, Öğretmene Yardım Dergisi №5 (1957)
 4. Bileşik Cümlelerde Zarf Fiilin İşlevleri, Öğretmene Yardım Dergisi, №6 (1957)
 5. Fiil Zamanının Oluşmasındaki Zarf Fiil Biçimlerinin Önemi, Öğretmene Yardım Dergisi(1957) №11
 6. Fiil Sıygası Terkipleri, Öğretmene Yardım Dergisi, №2 (1958)
 7. Kırgızcada Basit Cümledeki Noktalama İşaretleri, Bilimler Akademisi Yenilikleri (1960)
 8. Komunist Partisinin 22. Kongresi ve Enstitünün Dilbilim Birimlerinin Görevleri, Bilimler Akademisi Haberleri (1964)
 9. Kırgızca’daki İsim Halleri, Makaleler Antolojisi (1965)
 10. Kırgızcadaki Fiil Zamanının Kategorileri, Türk Dillerinde Fiil Zamanı İle Kip Kategorileri Konusunda Sorunlar, Bakü (1968)
 11. Edebi Kırgızcanın Üslup Türleri, Bilimler Akademisi Yenilikleri (1969)
 12. Kırgız Dilbilimi, Lenin ve Kırgızistan’da Bilim Antolojisi (1970)
 13. Kırgız Dilinin İmla Kurallarıyla İlgili Bazı Meseleler, Kırgız Dili ve Edebiyatı Dersleri Uygulamaları Konusunda Bilimsel Konferanslar Sonuç Bildirileri (1970)
 14. Tamlama, Kelimelerin Söz Dizimi Açısından Bağlantısının Bir Türüdür, Milli Eğitim Dergisi (1973)
 15. Sovyet Zamanında Edebi Kırgızcanın Gelişmesi, Milli Eğitim Dergisi (1989)
 16. Kırgız Dilbiliminin Gelişmesi, Sovyet Türkoloji Dergisi
 17. Kırgız Dili Öğretim Yöntemlerine  Rus Öğretmenlerin  Katkısı (Komisyon), Kırgızistan Yayınları (1984)
 18. Çağdaş ve Modern Dünyada  Yüksekokul Biliminin Gelişmesi, Yüksek Okul Habercisi, Moskova (1981)
 19. Rusça ve Edebi Kırgız Dilinin Gelişmesi, Okul Yayınları (1984)
 20. Rusça, Uluslararası İletişim Aracı ve Milli Üniversitelerde  Öğretilmesindeki Meseleler, Okul Yayınları (1984)
 21. Yüksek Öğretimin Gelişmesi, Alatoo Dergisi (1984)

Monografiler, Broşürler

1. Kırgız Dilinde Şimdiki ve Geçmiş Zaman, Bilimler Akademisi Yayınları (1959)

2. Kırgız Dilinde Zarf Fiil, «Учпедгиз» (1960)

3. Kırgız Dilinde Cümlenin Baş Öğeleri (M. Murataliyev’le), Bilimler Akademisi Yayınları (1961)

4. Kırgız Dilinde Noktalama (Yüksekokul Öğretmenleri,Öğrencileri İçin) «Учпедгиз» (1963)

5. Kırgız Dilinde Noktalama (2.Basım), Okul Yayınları (1969)

6. Kırgız Dilinde İsim Tamlaması, Bilim Yayınları (1976)

7.  Kırgız Dilinde Fiil Tamlaması, Bilim Yayınları (1978)

8. Kırgız Dilinde Noktalama (Lise Öğretmenleri, Öğrencileri İçin), Okul Yayınları (1978)

9. Kırgız Dilinde Noktalama (2.Basım), Okul Yayınları (1981)

Ders Kitapları

1. Kırgız Dili Dilbilgisi/Şekilbilgisi, (Komisyon), «Учпедгиз» (1964)

2. Edebi Kırgızca Dilbilgisi / Sesbilgisi, Şekilbilgisi, (Komisyon),  Okul Yayınları (1980)

3. Kırgız Dili(Liseler İçin), Okul Yayınları (1985)

4. Kırgız Dili (Pedagoji Enstitüsü İçin), (Komisyon))   Okul Yayınları (1986)

5. Edebi Kırgız Dili Dilbilgisi / Sesbilgisi, Şekilbilgisi (Rusça), (Komisyon) Bilim Yayınları (1987)

 

6. Edebi Kırgız Dili Dilbilgisi/Söz Dizimi (2.Bölüm) (Komisyon), Bilim Yayınları (1987)